Záznam o průběhu neustálého zlepšování

Je všeobecně známo, že dokonce i ty nejlepší plány na změny a realizaci zlepšení často jako by vyšumí a jdou do ztracena. Můžeme být všichni nadšeni z takového významného projektu, ale po pár měsících nebo letech se zdá být vše zapomenuto a vypadá to, že nikdo neví, co se s tím vlastně stalo.

Záznam o průběhu neustálého zlepšování, který je součástí naší zprávy, je naše reakce na tuto skutečnost. Sledujeme skutečné provádění projektu a zaznamenáváme skutečné výsledky.

Sledování pokroku

Záznam o průběhu neustálého zlepšování poskytuje informace o vašem pokroku a efektivní implementaci zlepšení. Je to mechanismus sledování vývoje strategických zlepšení, která reagují na podnikatelsky významné problémy. 

Záznam o průběhu neustálého zlepšování poskytuje nezávislé a nestranné vyhodnocování, sledování změn a monitorování pokroku s cílem zajistit, že projekt poskytne skutečné výsledky a nezapomene se na něj. Rovněž poskytuje přímou zpětnou vazbu managementu o aktuální úrovni implementace projektu.

Co vám to přinese

Většina organizací investuje mnoho času, úsilí a zdrojů do programů změn a zlepšování. Náš záznam o průběhu neustálého zlepšování pomáhá zajistit, že tyto investice povedou k reálným a hmatatelným výsledkům. Poskytuje manažerům detailní přehled postupu a pomáhá vašim nejdůležitějším iniciativám zůstat na cestě vpřed.

Nástroj k zajištění neustálého zlepšování

Je-li systém managementu ponechán sám sobě, jeho efektivita může časem slábnout. Je-li však implementováno neustálé zlepšování, přinese to společnosti výhody

  • systém managementu se pozvedne, takže může projevit svůj opravdový potenciál
  • zlepšení jsou dlouhodobě udržována