LRQA Business Assurance

Přístup LRQA Business Assurance vám pomáhá řídit vaše systémy a rizika s cílem zlepšit a chránit současnou i budoucí výkonnost vaší organizace.

LRQA Business Assurance je postavena na třech pilířích. Tento přístup jde za rámec klasické certifikace založené na dosažení certifikátu a zaměřuje se na to, aby pomohl organizacím  dosáhnout jejich strategických cílů: 

Metoda založená na posuzování rizik

Abychom dobře identifikovali významná rizika, kterým vaše organizace čelí, musíme pochopit vaše strategické a operační plány a připojíme naše znalosti vašeho sektoru a trhu. Potom vyhodnotíme nastavení vašeho systému managementu ve světle příslušných rizik.

LRQA aktivně podporovala Vodafone na cestě k dosažení certifikace a k poskytování vysoce kvalitních, nepřetržitých telekomunikačních služeb po celém Řecku. Přístup LRQA Business Assurance je plně konzistentní s principy naší společnosti a vede k velmi prospěšné spolupráci.

Konstantinos Panagos, Business Improvement Senior Manager, Vodafone Greece

V rámci toho pomůžeme zajistit, že systémy řízení jsou úplné, robustní a přiměřené vaší společnosti. Tato jistota vám umožní vytvořit důvěru v systém řízení a zlepšit pověst u vašich zákazníků i ostatních zainteresovaných stran.

Tématicky zaměřené dozorové audity

Svoji pozornost soustředíme na to, co je pro vaši organizaci v daném čase nejdůležitější a hodnotíme efektivitu vašeho systému managementu, její trendy a zlepšovací procesy. Naše audity Vám tak poskytnou detailí a objektivní zpětnou vazbu  o míře souladu a výkonnosti v identifikovaných oblastech. 

Neustálé zlepšování

Je-li systém managementu ponechán sám sobě, jeho efektivita může časem slábnout. Je-li však implementováno neustálé zlepšování, existuje dvojí prospěch:

  • systém managementu se pozvedne, takže může projevit svůj opravdový potenciál
  • zlepšení jsou dlouhodobě udržována
Výsledkem je, že neustálé zlepšování se stává fundamentální složkou jakéhokoliv systému managementu. Zajišťuje, že organizace má vnitřní schopnost plnit své závazky a dodávat své služby či výrobky jak nyní, tak v budocnosti, což dodává důvěru a jistotu zainteresovaným stranám.

Jak plnit očekávání zainteresovaných stran

Podniky mají řadu zainteresovaných stran, které typicky zahrnují vlastníky, zákazníky, zaměstnance a v neposlední řadě i orgány státní správy. Všichni tito lidé chtějí a potřebují vědět, že organizace je vedena korektně a je chráněna před různými riziky.

Důležitou částí přístupu LRQA Business Assurance je ukázat zainteresovaným stranám že se na jejich zájmy hledí. To je důvod, proč představuje certifikace od LRQA tak významný přínos: říká totiž zainteresovaným stranám, že se vaše organizace zasazuje o dosažení nevyšší úrovně.

V LRQA neověřujeme pouze formální shodu s požadavky příslušného standardu. Jdeme nad rámec toho, co byste očekávali od tradičního auditního procesu a poskytujeme přidanou hodnotu v oblastech:

  • nestranného posouzení, jehož závěrům můžete důvěřovat
  • porozumění efektivitě vašich systémů díky znalosti a odbornosti našich auditorů
  • zvýšené důvěryhodnosti – LRQA si vybudovala pověst celosvětově důvěryhodné značky a našimi klienty jsou s mezinárodně uznávané organizace

V čem je služba LRQA Business Assurance odlišná?

Při našich auditech zohledňujeme vaše podnikatelské prostředí, velikosti vašeho podniku, oboru, ve kterém působíte, stupni vyzrálosti vašeho systému managementu a podnikatelské cíle. 

Tento přístup může na jedné straně znamenat pomoci vám dosáhnout základní úrovně pro certifikaci, ale na druhé straně to může znamenat pomoci vám využívat vaše systémy managementu mnohem dynamičtějším a smysluplnějším způsobem. Vycházíme z toho, co je v dané chvíli tím nejvhodnějším řešením pro vaši organizaci.

Zabýváme se tím, co je nejdůležitější

Přístup služby LRQA Business Assurance zahrnuje soustředění se na oblasti, které jsou z hlediska úspěchu v podnikání nejdůležitější. Používáme systematický přístup k určení rizik, kterým vaše podníkání čelí, takže můžeme průběh a zaměření auditu přizpůsobit tomu, aby odpovídal vyspělosti a efektivitě vašich systémů managementu

Jak to děláme?

Zatímco hodnocení shody zůstává důležitým aspektem služby LRQA Business Assurance, náš unikátní způsob vedení auditu jej dokáže proměnit v účnný nástroj managementu, kterým se zlepšuje a chrání výkonnost organizace. Tím, že porozumíme tomu, co je pro vaši organizaci nejdůležitější, a při auditu z toho vycházíme, vám pomáháme zlepšovat váš systém managementu, a současně s tím i váše podnikání.