O nás

Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) je vedoucím nezávislým poskytovatelem služeb zahrnujícím certifikaci, validaci, ověřování a školení napříč širokým spektrem standardů a schémat. Jsme uznáváni více jak 50 certifikačními orgány a dodáváme služby klientům ve více než 120 zemích.

LRQA je členem mezinárodní skupiny Lloyd's Register Group Limited, jež poskytuje služby nezávislého posouzení s cílem zlepšit bezpečné prostředí pro život, majetek a životní prostředí. Pomáhá tak svým klientům zajistit bezpečné, zodpovědné a udržitelné podnikání. 

Kde působíme

LRQA je mezinárodní organizace působící ve více jak 120 zemích, což nám umožňuje zajistit koordinaci našich služeb nadnárodním klientům. Zaměřujeme se nejen na specifické požadavky našich klientů, ale také na lokální potřeby organizací a to bez ohledu na to, kde působí. 

Náš přístup

Naše jedinečná metoda posouzení - LRQA Business Assurance - vám pomáhá řídit vaše systémy a rizika s cílem zlepšit a chránit současnou a budoucí výkonnost vaší organizace. Metodu LRQA Business Assurance jsme na certifikačním trhu představili už v roce 2004. Tato metodika měla významný vliv na celé odvětví, protože posunula hranice samotné certifikace od pouhého posouzení k zaměření se na strategické cíle. A tak Vám tato metoda pomohla:  

  • posílit dobré jméno společnosti a schopnost dostát svým slibům vůči zákazníkům
  • vidět reálné přínosy systémů managementu díky lepší finanční výkonnosti a efektivnosti
  • zlepšit řízení různých nefinančních rizik
  • získat pocit jistoty, že systémy managementu dokáží uspokojit potřebu vašich zainteresovaných stran

Naši lidé

LRQA byla vždy orientována na nutnotst skloubit požadavky certifikace s potřebami podnikání. Již více jak 25 let jsou naši lidé v první linii veškerého zásadního rozvoje, který formuje obor nezávislé certifikace. Dnes, i díky naší pomoci, může celosvětově mnoho společností s jistotou spoléhat na to, že jejich systémy a provoz splňují potřeby zainterosovaných stran s výhledem na dlouhodobě udržitelné podnikání a růst. 

Naše služby Business Assurance jsou dodávány globálně prostřednictvím našich auditorů, kteří kombinují naši jedinečnou metodologii se značnými vlastními zkušenostmi z jednotlivých oborů a s rozsáhlými zkušenostmi s mezinárodními i místními standardy a schématy. 

Jde o odborníky ve svém oboru, kteří používají své rozsáhlé znalosti a know-how, aby vám pomohli se vypořádat s výzvami specifickými pro váš sektor. Mají rovněž široké porozumění pro podníkání, což zajišťuje, že výstupy z auditu jsou přímo navázány na priority vaší organizace. 

LRQA je navíc významným přispěvatelem k vývoji a zdokonalování standardů, včetně souvisejícího odborného vedení v oblasti systémů managementu, a celosvětovému souladu posuzování. 

Nezávislost a nestrannost

Naši zákazníci oceňují integritu a poctivost našich služeb. Při poskytování služeb je rozhodující rozpoznat potenciální střet zájmů a podniknout vhodné opatření k tomu, abychom zabránili aktivitám, které mohou nepříznivě ovlivnit naši nestrannost, nezávislost a objektivitu.

V rámci těchto závazků zřídil vrcholový management LRQA nezávislý poradní orgán, LRQA General Technical Committe (LRQA GTC), který má na starosti posuzování nestrannosti našich aktivit.  LRQA pravidelně identifikuje a analyzuje možné střety zájmů vyplývající z poskytování našich služeb, jako je certifikace, verifikace a posuzování. V případě, že jsou identifikovány činnosti, které ohrožují naši nestrannost, provedeme vhodná opatření k tomu, abychom toto riziko vyloučili či minimalizovali a zaznamenáme údaje prokazující účinnost daného opatření. Tato dokumentace je dostupná LRQA GTC v rámci pravidelného přezkoumání auditu nestrannosti, certifikace a rozhodovacích procesů LRQA.

Zamítnutí certifikace

Pokud LRQA zjistí ve fázi přípravy nabídky, uzavírání smlouvy nebo v průběhu certifikace, že nemůže udělit certifikaci, bude odůvodnění o tomto rozhodnutí komunikováno Vaší organizaci.