Nové dodatečné požadavky FSSC 22000

Nadace FSSC rozhodla, že od ledna 2019 musí certifikační orgány brát v potaz nové dodatečné požadavky certifikace FSSC 22000 verze 4.1. Tyto nové požadavky se týkají požadavků GFSI, se kterými musí být certifikace FSSC v souladu.  Od 31. ledna 2019 budou hodnotitelé společnosti Lloyd’s Register hodnotit, do jaké míry tyto požadavky plníte.  

Které z těchto požadavků se vás týkají, závisí na (pod)kategorii potravinového řetězce, ve které vaše organizace působí. Některé z nich už ve svém systému bezpečnosti potravin pravděpodobně máte implementované. Dodatečné požadavky jsou podrobně vysvětleny v poznámce s informacemi pro klienty „Dodatečné požadavky FSSC k lednu 2019“.  

Kromě dalších požadavků, které platí od 31. ledna 2019, bude norma brzy aktualizována na FSSC 22000 verze 5. Součástí této nové verze FSSC bude také norma ISO22000:2018. Verze 5 bude uveřejněna v květnu 2019. Hodnocení podle nové verze budou však prováděna až od 1. ledna 2020. Se zavedením nové verze je spojeno několik důležitých termínů: 

  • Společnost Lloyd’s Register nebude provádět hodnocení podle normy FSSC 22000 verze 5 dříve než 1. ledna 2020. Časové období od května 2019 do prvního auditu v roce 2020 vám dává čas implementovat nové požadavky. 
  • Audity podle aktuální verze (verze 4.1) budou prováděny nejpozději do 31. prosince 2019. 
  • Přechodné období, což je období, v rámci kterého byste měli přejít na verzi 5, abyste si zachovali certifikaci FSSC 22000, je od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020. 
  • Všechny vydané certifikáty FSSC22000 v 4.1 přestanou platit po 29. červnu 2021.

Podrobné informace k uvedeným požadavkům najdete v následujícím odkazu pro stažení, kde si můžete přečíst poznámku s informacemi pro klienty. Všechny zájemce o informace k požadavkům standardu FSSC 22000 v aktuální verzi zveme na naše školení FSSC 22000 pro potravinářství a obaly, který probíhá v souladu s aktuální verzí standardu.