Lloyd's Register představil využití virtuální reality

Simulace virtuální reality na Globální konferenci bezpečnosti potravin (GFSC) sklidila úspěch účastníků.

Zpětná vazba návštěvníků konference, kteří měli možnost otestovat své znalosti rizik pro bezpečnost potravin prostřednictvím virtuální reality nás přesvědčila, abychom se dále zabývali rozvojem této technologie.

Stuart Kelly, ředitel LR pro obchod uvedl: „Byli jsme uneseni, jak dobře byla tato technologie přijata. Přestože je teprve ve fázi testování, již jsme obdrželi několik požadavků na zahrnutí této technologie do našich školení v oblasti ISO 45001 a dokonce jsme zaznamenali i poptávky od našich globálních klientů. Ukázalo se, že lidé jsou ochotni přijmout tento typ učení.“

V souladu s naší misí učinit svět bezpečnějším místem, je virtuální realita skvělý způsob, jak mohou účastníci na vlastní kůži zažít a procvičit si náročné a potenciálně nebezpečné situace, v bezpečném a kontrolovaném prostředí.

V průběhu simulace virtuální reality, která probíhá v továrně zpracovávající mléko, mají účastníci za úkol identifikovat rizika podle standardu ISO 45001. Manažer pro inovace LR, Frank van Bockel uvedl: „Virtuální realita umožňuje vytvářet různé cvičné situace a zprostředkovat účastníkům potenciálně nebezpečné prostředí bez toho, že by sami byli ohroženi. Mohou tak celou situaci prožít bez vlastního ohrožení.“

„Na základě úspěchu při představení virtuální reality na Globální potravinářské konferenci nyní pracujeme na začlenění této technologie do našich školících programů. V budoucnu bude tato technologie využívána nejen při kurzech ve třídách, ale také jako oživení při firemních školících programech na míru s použitím mobilního setu, který bude pro společnosti velmi nákladově výhodný.“

Victor Chavez, globální produktový manažer LR pro vzdělávací služby k tomu dodal: „Opravdová síla virtuální reality spočívá v tom, že ovlivní náš mozek tak, že si myslí, že jde o skutečnou situaci. Pokud je technologie správně nastavená, je možné vytvářet komplexní scénáře, kde se účastníci pohybují v bezpečném prostředí, vyhledávají nedostatky, důkazy a náznaky a poté s lektorem analyzují proběhlou situaci a její řešení. Tím se uzavírá celý cyklus učení, který ale nespočívá v samotné identifikaci nebezpečné situace, ale v její analýze a reflexi.“

Virtuální realita je jedna z technologií, kterou vyvíjí technologický a inovační tým Lloyd's Register. Umělá inteligence, additive manufacturing, augmented reality a blockchain jsou pouze některé z dalších technologií, které jsou v současné době ve fázi testování.

Společnost Lloyd’s Register nabízí širokou škálu služeb v oblasti hodnocení, stejně jako veřejné a interní školení ve firmách, jejichž cílem je pomoci organizacím zajistit efektivní fungování systému managementu. Sledujte proto průběžně naše webové stránky www.lrqa.cz pro další aktuální informace v oblasti školení nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org