5 pravidel pro provádění interního auditu

5 pravidel pro provádění interního auditu


1. Ujistěte se, že management podporuje implementaci systému managementu

V současné době je velmi důležité, aby vrcholový management převzal vlastnictví systému managementu a chápal důležitost každodenního zlepšování svého podnikání.

Příkladem je standard ISO 45001, který vyžaduje, aby vrcholový management převzal odpovědnost.

Pro interní auditory a manažery kvality to znamená jednoušší práci při získávání pozornosti na plány zlepšování , což napomáhá celkovému zlepšení organizace.

2. Když vrcholový management chápe důležitost systému managementu a interního auditu, je důležité, aby si to uvědomila celá organizace.

Získejte pozornost pro interní audity tím, že vysvětlíte, jaký je jejich cíl (zlepšení podnikání tím, že se učíte z chyb a sdílíte úspěchy). 

Pokud lidé chápou důvody pro provádění interního auditu, jsou ochotnější sdílet informace a ukázat, co bylo dobře provedeno a co lze udělat lépe. 

Lidé jsou pak také ochotnější přijmout výsledky interního auditu.

3. Využijte své sociální dovednosti!

Interní audit může být náročný, kolegové umějí být kritičtí, zvláště pokud považují některé postupy za zbytečné.

V takovém případě musí interní auditor dobře znát specifické požadavky systému managementu a umět přesvědčit své kolegy, že prověření konkrétních požadavků je důležité.

Také se ujistěte, že před zahájením auditu vysvětlíte, jaké oblasti budete prověřovat. Pokud zjistíte, že je potřeba něco zlepšit, ujistěte se, že auditovaný kolega Vašim závěrům rozumí a sdílí Váš názor.

4. Organizace času

Plánování a provádění auditu zabere více času, než očekáváte.

Je důležité začít analýzou rizik, aby se zajistilo, že budou důležitá oddělení včas prověřena.

5. Připravte se

Předtím, než začnete s auditem se ujistěte, že rozumíte daným postupům a požadavkům.

Jaké konkrétní činnosti jsou součástí daného postupu? Kdo je za ně zodpovědný? Je možné zkontrolovat výsledky a pokud ano, jak?

Jste interním auditorem QMS / EMS / OHS a potřebujete si zlepšit své auditní dovednosti?

Navštivte naše kurzy interních auditorů a buďte partnerem managementu pro zlepšování podnikání