Vydání nové metodiky FMEA se blíží

V pátek 17. května proběhl dlouho očekávaný webinář k současnému stavu harmonizované směrnice AIAG/VDA pro provádění analýzy FMEA. Po dvou letech od vydání předběžného textu k připomínkování byla konečně schválena finální verze, kterou začne AIAG prodávat 3. června tohoto roku. 

Jedinou zajímavou změnou oproti předběžné verzi je rozšíření „šestikrokového“ modelu na „sedmikrokový“.  Sedmým krokem je komunikace o výsledcích analýzy se zúčastněnými stranami, například s pomocí standardizované zprávy, jejíž formát je navržen už v současném textu. V nové příručce budou navíc přílohy s praktickými příklady.  To je důležitá zpráva pro všechny, kteří se již zúčastnili školení FMEA podle AIAG a VDA, zpracovaného na základě předběžného textu.

Zajímavější je informace o harmonogramu zavedení nového přístupu. Podle nové směrnice se budou řídit ti dodavatelé, od kterých to budou požadovat jejich zákazníci prostřednictvím CSR (specifických požadavků zákazníka). Není jisté, zda to budou vyžadovat všichni a je jisté, že to nebude hned. AIAG má o náběhu následující představu:

 • Lze očekávat „klouzavý přechod“ při celosvětovém zavedení nové metodiky a určitě se neočekává nutnost přepracování současných analýz.
 • Termíny a činnosti, spojené s přechodem na novou metodiku:
  1. Nejprve je třeba ponechat několik měsíců na proškolení OEM, dodavatelů i auditorů
  2. Finalisté (OEM) začlení do svých CSR požadavek na provádění analýzy v souladu s AIAG & VDA FMEA Handbook
   1. Začne se s přijetím nových postupů, hodnotících škál a formulářů pro  FMEA jednotlivých dodavatelů.
   2. Poté bude formulován požadavek na vybrané nové produkty nebo procesy.
   3. Teprve potom bude požadavek uplatňován plošně na všechny nově prováděné analýzy FMEA
  3. Auditoři  IATF začnou prověřovat použité nové metodiky a shodu s požadavky
   1. Jakmile budou aktualizovány požadavky na kvalifikaci auditorů  IATF ADP
   2. A zároveň auditoři složí zkoušku znalostí nové metodiky FMEA 
 • Přesné informace o načasování přechodu OEM ze severní Ameriky budou zveřejněny na summitu AIAG 2. října  2019.

Při všech významných změnách v oblasti systémů managementu v automobilovém průmyslu je společnost Lloyd's Register v čele komunikace těchto změn.  Sledujte proto průběžně naše webové stránky www.lrqa.cz pro další aktuální informace v oblasti systémů managementu kvality nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org