Nové schválené výklady (SI 14 a 15) standardu IATF 16949:2016

IATF (International Automotive Task Force) publikovala nové schválené výklady (14 – 15) normy IATF 16949:2016 (SI), které s platností od 1. 1. 2019 nahrazují aktuální znění textu této vydané normy. Přehled všech dosud publikovaných schválených výkladů normy v českém jazyce je k dispozici ke stažení.

Při všech významných změnách v oblasti systémů managementu v automobilovém průmyslu je společnost Lloyd's Register v čele komunikace těchto změn. Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti certifikace podle IATF 16949, stejně jako veřejné a interní školení ve firmách, jejichž cílem je pomoci organizacím zajistit efektivní fungování systému. Sledujte proto průběžně naše webové stránky www.lrqa.cz pro další aktuální informace v oblasti systémů managementu kvality nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org