Kdo se (ne)chce zlepšovat?

Na letošním ročníku LR Forum vystoupí se svým příspěvkem kolegyně z našeho lektorského týmu Hana Salačová Svobodová. Příspěvek na Foru bude zamyšlením, proč a kdy lidé chtějí či nechtějí dělat změny – tedy za jakých okolností je pravděpodobné, že se budou nebo nebudou chtít aktivně zapojit do procesu neustálého zlepšování v organizaci. 

Na LR Forum Vás rádi uvítáme 19.9.2019 v Erbia Congress Centrum (Praha 4). Více informací o tomto setkání najdete na stránkách LR Forum 

Hana Salačová Svobodová

Photo - Hana Salacova SvobodovaHana Salačová Svobodová získala většinu svých profesních zkušeností ve farmaceutickém průmyslu – oblasti s vysokou mírou regulace a kontroly. Nastavovala v podnicích procesy dle vybraných ISO norem, připravovala společnosti na úspěšnou certifikaci. V dalších organizacích se podílela na ověřování kvality a účinnosti zavedených postupů, případně navrhovala jejich úpravu.

Vystudovala ekonomii, psychoterapii, personální management a interní audit. Má praxi v malých i velkých firmách u nás i v zahraničí.

Aktuálně se věnuje především procesnímu managementu – pomáhá nastavovat procesy tak, aby se věci děly co nejefektivněji, přitom s co nejmenším úsilím a námahou. Jejím mottem je: „Stop plýtvání zdrojů, času a energie.“

Témata letošního ročníku LR Forum:

  • Jaké jsou přístupy k neustálému zlepšování
  • Jaké jsou náklady a přínosy těchto přístupů   
  • Aktuální vývoj v systémech managementu    

Pro další aktuální informace o LR Forum sledujte průběžně naše webové stránky www.lrqa.cz nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org