Rozšiřujeme nabídku kurzů vycházející z Nařízení EU 2017/745 (ZÁVAZNÉ pro dovozce a distributory od května 2020)

Do nabídky našich školení jsme nově zařadili specializované kurzy vycházející z požadavků Nařízení EU 745/2017 o zdravotnických prostředcích (MDR), které vejde v účinnost v květnu 2020 a bude závazné pro všechny dovozce a distributory zdravotnických prostředků. 

Nově vypsané kurzy navazují na ty tradiční v oblasti MDR a jsou specializované dle jednotlivých kapitol Nařízení: 

Další nově otevřené kurzy navazující na výše zmíněné kurzy či doplňují požadavky Nařízení: Kurzy Po-výrobní dozor (PMS) a Klinický follow-up (PMCF) jsou nabízeny i v rozšířeném modulu dvoudenního kurzu, kdy je druhý den výhradně věnován procvičení získaných znalostí v rámci případových studií. Kompletní přehled všech nabízených kurzů tykajících se zdravotnických prostředků naleznete ZDE. Při všech významných změnách v oblasti managementu kvality v sektoru zdravotnictví je společnost Lloyd's Register v čele komunikace těchto změn. Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti hodnocení, stejně jako veřejné a interní školení ve firmách, jejichž cílem je pomoci organizacím zajistit efektivní fungování systému managementu. Sledujte proto průběžně naše webové stránky www.lrqa.cz pro další aktuální informace v oblasti zdravotnických a diagnostických prostředků nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org.