5 výhod implementace systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zavedením systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci můžete nejen prokázat váš závazek k bezpečnosti na pracovišti, ale také posílit vnímání vaší společnosti ze strany zákazníků a zaměstnanců.  Jeden rok od vydání standardu ISO 45001 jsme hovořili s Jamesem Breamem, ředitelem společnosti Katoni Engineering, který shrnul výhody, které této společnosti přinesla včasná implementace ISO 45001.

1. Zlepšení výkonnosti

Díky implementaci nového standardu je systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci plně v souladu se strategií společnosti. To se projevilo ve zlepšení výkonnosti a nastavení procesů v organizaci.

2. Zlepšení reputace společnosti

Přechod na nový standard byl signálem pro naše zákazníky a zainteresované strany, že bereme bezpečnost a zdraví při práci vážně a přispělo k jejich vnímání naší společnosti jako důvěryhodného partnera.

3. Omezení rizik a nákladů

Měli jsme možnost provést interní rozdílovou analýzu, důkladně vše naplánovat a zjištěné nedostatky včas napravit. Vyhnuli jsme se tak stresu z toho, že nestihneme požadavky standardu zavést do skončení přechodného období nebo do vypršení platnosti certifikátu. Pokud bychom se rozhodli implementaci nového standardu posunout na později, nevyhnuli bychom se nákladům spojeným s auditem ještě podle OHSAS 18001.

4. Větší zapojení zaměstnanců

Vedení společnosti i zaměstnanci podporovali zavedení požadavků standardu ISO 45001 od samého začátku. Pro zavádění nových požadavků jsme měli jsme možnost nominovat ty zaměstnance, kteří byli zároveň schopni vysvětlit výhody nového systému ostatním a zapojit každého zaměstnance do tohoto procesu.

5. Zapojení zainteresovaných stran

Včasné zavedení požadavků nového standardu a certifikace podle ISO 45001 pro nás bylo vhodnou příležitostí oslovit klíčové zainteresované strany, oslavit s nimi náš úspěch a projednat další plány do budoucna.

„Chceme být vnímáni jako leader na trhu v ropném průmyslu. Včasné zavedení požadavků ISO 45001 demonstruje naší snahu přijmout a uplatňovat silnou kulturu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výhody certifikovaného systému managementu jsou jasné, protože nám umožňují lépe a bezpečněji řídit naši organizaci.“ James Bream, Katoni Engineering

Při všech významných změnách v oblasti systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je společnost Lloyd's Register v čele komunikace těchto změn. Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti hodnocení, stejně jako veřejné a interní školení ve firmách, jejichž cílem je pomoci organizacím zajistit efektivní fungování systému managementu. Sledujte proto průběžně naše webové stránky www.lrqa.cz pro další aktuální informace v oblasti BOZP nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org