Porazte znečištění plastem: Světový den životního prostředí 2018

Objevte spoustu způsobů, jak můžete vy i vaše organizace pomoci zvítězit nad znečištěním životního prostředí plastem. 5. červen, jenž je Světovým dnem životního prostředí, je k tomu jako stvořený.

World Světový den životního prostředí je vlajkovým dnem, který OSN využívá ke zvyšování povědomí v oblasti životního prostředí a boji za jeho ochranu. Tento den vyzývá k činům jednotlivce, organizace a širší komunity, a jeho cílem je snižovat dopady znečištění plastem na životní prostředí, zvířata žijící ve volné přírodě a na naše vlastní zdraví.

Podle statistik OSN se každý rok použije 500 miliard plastových sáčků a 90 % balené vody obsahuje plastové částice. V následujících 10 až 15 letech je v plánu zvýšit globální produkci plastu na téměř dvojnásobek, což je velice znepokojivé. Ačkoli zákaz plastových tašek, platný ve více než 100 zemích, má veliký dopad, ke snížení celosvětové závislosti na plastech je třeba udělat mnohem víc již ve fázi návrhu. 

Mezinárodní standard pro systémy environmentálního managementu ISO 14001:2015 toto podporuje prostřednictvím perspektivy životního cyklu. Tento požadavek vede organizace k tomu, aby vzaly v potaz, jak jejich produkty a služby ovlivňují životní prostředí od fáze plánování, zajišťování zdrojů a využívání surovin až po to, co se s produkty děje po konci jejich životnosti. Snižování či úplná eliminace využití plastů je pro mnoho organizací jasnou příležitostí předcházet znečištění a snižování dopadů na životní prostředí.

Kolegové ze společnosti Lloyd's Register po celém světě pořádají akce a zavazují se ke snižování používání jednorázových plastů. Jaké kroky ke snižování využívání plastů coby jednotlivec učiníte ještě dnes vy? Co můžete dělat jako organizace? Dejte nám vědět o vašem „plastovém“ závazku pomocí hashtagu #BeatPlasticPollution.

Více informací najdete a zapojit se můžete na adrese http://www.worldenvironmentday.global 

#WorldEnvironmentDay

@unenvironment

This short UN Environment #CleanSeas video take a lighter look at the issue of marine litter and asks everyone around the world to break-up with single-use plastics and make their pledge at cleanseas.org.