Sladění manuálů FMEA publikovaných VDA a AIAG

Společnou iniciativou zástupců AIAG a VDA, institucí, které každá má svou příručku pro analýzu možných vad FMEA, byla uspořádána setkání zástupců obou institucí s cílem sjednotit metodiky. Setkání probíhala od května 2015. Důvodem pro sjednocení byla především skutečnost, že výrobci v dodavatelském řetězci automobilek, kteří dodávali díly jak pro výrobce automobilů v severní Americe tak v Evropě, zejména v Německu, museli pracovat podle různých metodik. To vede v řadě případů i rozdílným prioritám pro výrobu a zlepšování, což má ekonomické dopady. Samozřejmě se přitom musela vytvářet i dvojí dokumentace a také pracovníci museli ovládat obě metodiky.

Hlavní oblast sjednocení přístupů jsou metodiky, podle kterých se určuje závažnost vady, pravděpodobnost vzniku a pravděpodobnost odhalení a to jak pro FMEA návrhu tak výrobního procesu. Další důležitou oblastí sjednocení je způsob celkového vyhodnocení rizika a prioritizace zavedení opatření na jeho snížení.

V druhé polovině roku 2017 proběhlo proškolení pilotních skupin uživatelů z firem v dodavatelských řetězcích a to jak v severní Americe tak v Německu. Tito uživatelé pak aplikovali novou sjednocenou metodiku na vlastních analýzách FMEA a jejich dotazy a připomínky byly shromážděny, analyzovány a v současné době jsou zapracovávány.

Vydání nového manuálu se očekává v květnu 2018.

Při všech významných změnách v oblasti managementu kvality v automobilovém průmyslu je společnost LRQA v čele komunikace těchto změn. Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti hodnocení, stejně jako veřejné a interní školení ve firmách, jejichž cílem je pomoci organizacím zajistit efektivní fungování systému managementu. Sledujte proto průběžně naše webové stránky www.lrqa.cz pro další aktuální informace v oblasti harmonizace FMEA nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org