Přivítali jsme vás na LR Forum 2018

20. září 2018 se naši klienti, obchodní partneři a zástupci firmy Lloyd‘s Register sešli na v pořadí již jedenácté konferenci LR Forum 2018, která se uskutečnila v prostorách Erbia Congress Centrum v Praze.

Jejím cílem bylo zhodnocení dosažených výsledků v problematice “Jak zvýšit výkonnost a omezit rizika propojením systémů managementu.”

Tohoto mezinárodního setkání se zúčastnilo více než 200 hostů z celé střední Evropy.

Konferenci zahájil Assessor Manager Jindřich Znamenáček, který ve své prezentaci poukázal na současný a budoucí očekávaný vývoj tzv.Industry 4.0 – Quality 4.0 a úlohu systému managementu kvality ve Smart Factory. Dále uvedl, že v nadcházejícím období budou muset systémy managementu pružně a efektivně reagovat na změny související s vývojem technologií a inovací a role vrcholového managementu bude především v nastavení obchodní strategie organizace a posunu od řízení lidí k řízení automatizovaných systémů.

Na konferenci vystoupili zástupci statutární orgánů společností, odborníci, majitelé společností, zástupci z vysokých funkcí ve státní správě a zaměstnanci Lloyd‘s Register. Společným a diskutovaným tématem prezentací bylo zvažování rizik jako součást podnikání, zvažování rizik jednotlivých procesů, sdílení znalostí mezi jednotlivými pobočkami, audity a řešení neshod, kontext organizace a zainteresované strany, plán continuity, change management, nastavení kompetenčních matic a řízení dodavatelských řetězců.

Integrované systémy kombinují standardy do jednoho společného manažerského systému. Výhody tohoto přístupu jsou zřejmé - stimulace růstu celkové výkonnosti prostřednictvím minimalizace ztrát, jak při řízení jednotlivých procesů, tak i manažerských systémů jako celku, odstranění duplikace, omezení rizik, odstranění bariér mezi různými odděleními a funkcemi. To vše má zákonitě pozitivní vliv na konkurenceschopnost společnosti.

Smysluplně navržený IMS využívá většinou generické standardy ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 a případně i jiné normativní dokumenty jako model. Vždy by ale měla být zajištěna schopnost případného rozšíření IMS o jiná schémata, často oborově zaměřená, což je stále častěji požadováno.

Snažíme se, aby naše forma komunikace prostřednictvím tohoto fóra byla nejen formální, ale i neformální a zároveň aby integrovala jak komunikaci vnitřní, tak i komunikaci vnější a vzájemně propojila naše klienty, odborníky, zaměstnance a obchodní partnery. LR Forum je platformou pro navázání nových kontaktů a výměnu zkušeností s kolegy z ostatních firem. A o to nám jde zejména – o vzájemnou spolupráci!

Děkujeme všem přednášejícím na LR Forum 2018:

  • Jindřich Znamenáček, Lloyd’s Register EMEA
  • Marek Bohatý, Czech Aerosol, a.s.
  • Lenka Miklová, LEGO Production, s.r.o.
  • Milan Baron, BORCAD CZ, s.r.o.
  • Martin Dvořák, Ministerstvo obrany – Úřad pro obranou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
  • Christina Serafínová, BONATRANS GROUP, a.s.
  • Petr Tomášek, Howden ČKD Compressors, s,r,o,
  • Peter Krajčinovský, U-SHIN Access Mechanism
  • Petr Kalina, Lloyd's Register EMEA
  • Jiří Bašta, Lloyd's Register EMEA

Se všemi účastníky se těšíme na viděnou na příštím dvanáctém LR Forum, o kterém Vás již brzy budeme informovat. Budeme rádi, pokud se stanete součástí naší LR komunity také prostřednictvím sociálních sítí.