Nové dokumenty ve standardu FSSC 22000

Koncem dubna 2018 byly na stránkách FSSC 22000 publikovány nové dokumenty k falšování potravin a obraně potravin.

Nové pokyny týkající se zmírňování podvodů v oblasti potravin 

Význam podvodů v oblasti výživy vzrostl v posledních letech, a to přinejmenším po řadě potravinových skandálů, které vedly ke snížení důvěry spotřebitelů v potravinářský průmysl. Ačkoli hlavním motivátorem v oblasti falšování potravin je hospodářský zisk, může to přesto vést k riziku pro bezpečnost potravin. Takové riziko je často způsobeno nedbalostí nebo nedostatkem znalostí podvodníky. U výrobců potravin může být ekonomický dopad vysoký (např. stažení z trhu, ztráta prodejů, náklady na obnovu reputace apod.), ale i důvěra spotřebitelů je důležitá nejen pro organizace, ale i pro potravinářský průmysl (sektor) jako celek. 

V návaznosti na požadavky na srovnávací hodnocení GFSI vložila FSSC 22000 kapitolu o prevenci proti podvodům v nejnovější verzi schématu (verze 4.1). To se stalo povinným od 1. ledna 2018 a zahrnuje požadavky na hodnocení bezpečnosti z hlediska bezpečnosti při ohrožení potravin a plán prevence proti podvodům v oblasti potravin, který se vztahuje na všechny produkty. 

Nové pokyny týkající se obrany potravin 

Obrana potravin je důležitým prvkem ochrany vašeho podnikání a spotřebitelů před vnitřními a vnějšími hrozbami. Zahrnuje celou škálu potenciálních hrozeb z relativně častých podvodných podvodů k méně pravděpodobným teroristickým útokům. Výsledky hledání na internetu pro případy "manipulace s produkty" nebo "manipulace s výrobkem zaměstnancem" uvádí řadu příkladů, které ilustrují, že hrozba je skutečná. Často může být snížena celá řada hrozeb souvisejících s dodavatelským řetězcem nebo výrobou. Například zamykání uzávěru víka do nádrže může snížit širokou škálu možných úmyslných útoků. 

Programy na obranu potravin budou vypracovány s cílem snížit rizika z vnitřních i vnějších hrozeb s cílem chránit vaše zákazníky. Schéma FSSC 22000 verze 4.1 bylo rozšířeno o klauzule týkající se ochrany potravin. Ačkoli bylo v ISO 22002-1 kapitole 18 řešeno toto téma, je toto nyní sladěno s novými požadavky GFSI a převedeno na úroveň systému řízení, což je součástí procesu řízení odpovědnosti. Nové požadavky na FSSC jsou povinné od 1. ledna 2018. 

Dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách FSSC. 

Pro bližší informace nás kontaktujte na: prague@lr.org