Lloyd’s Register vítá nové vydání standardu systému bezpečnosti potravin ISO 22000:2018

Organizace ISO právě zveřejnila nové vydání standardu ISO 22000:2018. Narůstající požadavky zákazníků na bezpečnou a udržitelnou produkci potravin v kombinaci s komplexnějšími dodavatelskými řetězci, falšováním a rozšířením nemocí, znamenají, že snaha o zajištění bezpečnosti potravin nebyla nikdy tak akutní.

“Dlouho očekávané nové vydání standardu ISO 22000 je významným krokem; standard je uznáván celým globálním dodavatelským řetězcem a certifikace podle tohoto standardu demonstruje závazek k bezpečnosti potravin,” uvedl Vincent Doumeizel – Vice President Food & Sustainability ve společnosti Lloyd’s Register (LR). 

ISO 22000 je aplikovatelný pro všechny organizace v potravinářství a výrobě krmiv, bez ohledu na velikost, sektor nebo umístění. Standard ISO 22000 je strukturován tak, aby napomáhal zlepšení procesů a poskytoval přístup založený na řízení rizik pro bezpečnost potravin.

Nejvýraznější změny v ISO 22000 podle organizace ISO zahrnují:

  • Začlenění Přílohy SL – tzv. High Level Structure – společná struktura všech standardů systémů managementu, která organizacím usnadňuje začlenit ISO 22000 s ostatními systémy jako je ISO 9001 (kvalita) a ISO 14001 (environment) a tím přináší úspory času a peněz
  • Nový přístup k riziku – jako nejdůležitější koncept v potravinářství – rozlišuje se riziko na úrovni výroby a riziko ve smyslu podnikatelských rizik na úrovni managementu
  • Řadu odkazů na Codex Alimentarius, který představuje směrnice vyvíjené skupinou Spojených národů, pro oblast bezpečnosti potravin

“To vše jsou významné změny v ISO 22000,” uvedl Doumeizel. Zatímco začlenění Přílohy SL se očekávalo, mnohem zajímavější je nový přístup k riziku, který považujeme za zásadní pro globální zajištění bezpečnosti potravin.”

LR má celosvětově 33 000 klientů – od velkých světových značek po nejmenší dodavatele. “Znalost těchto klientů znamená, že víme, s jakými problémy se odvětví potýká, a můžeme tak nabídnout adekvátní řešení. LR dlouhodobě poskytuje služby v oblasti ISO 22000. Vydání nového standardu ISO 22000 velmi vítáme a věříme, že dále rozšíří možnosti při zajištění bezpečnosti potravin v sektoru potravinářství a krmiv.”

ISO 22000:2018 nahrazuje ISO 22000:2005. Podle organizace ISO mají certifikované organizace tři roky od data vydání pro přechod na nový standard.

Pro vice informací o službách LR v oblasti zajištění bezpečnosti potravin se prosím obraťte na: prague@lr.org