Nová éra pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: standard ISO 45001: 2018 byl publikován

Nový mezinárodní standard pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci má za cíl zvýšit globální konzistenci, aby pracoviště byla bezpečnější a zdravější pro všechny.

Standard ISO 45001:2018, Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití, byl zveřejněn 12. března 2018. Je určen pro organizace všech velikostí, odvětví a lokalit. Cílem je snížit počet úmrtí souvisejících s pracovní činností (celosvětově se jedná o 2,78 milionu úmrtí ročně) a snížit počet smrtelných úrazů a nemocí (374 milionů), které jsou odhadovány Mezinárodní organizací práce (ILO).

ISO 45001:2018 nahrazuje OHSAS 18001:2007. Certifikované organizace mají tři roky pro přechod na nový standard. ISO 45001:2018 zavádí rámec, který lze použít v celém dodavatelském řetězci a vytváří tak kulturu bezpečnosti a ochrany zdraví, která bude neustále zlepšovat výkon OH&S. ISO 45001:2018 vychází z Přílohy SL (Annex SL) - stejné struktury jako systémy managementu kvality ISO 9001:2015 (systém managementu kvality) a ISO 14001:2015 (systém environmentálního managementu), které usnadní organizacím, které tyto standardy používají, začlenit ISO 45001:2018 do systému managementu v organizaci. 

Při všech významných změnách v oblasti systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je společnost Lloyd's Register v čele komunikace těchto změn. Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti hodnocení, stejně jako veřejné a interní školení ve firmách, jejichž cílem je pomoci organizacím zajistit efektivní fungování systému managementu. Sledujte proto průběžně naše webové stránky www.lrqa.cz pro další aktuální informace v oblasti BOZP nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org 

Chcete porozumět novému standardu ISO 45001? 

Kurz Nový standard ISO 45001 – strategický systém řízení BOZP v organizaci je skvělý výchozí bod pro ty, kdo jsou odpovědní nebo se podílí na přechodu z OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018. Tento jednodenní kurz vám pomůže pochopit rozsah a povahu změn zavedených standardem ISO 45001.