Nový standard ISO 45001:2018 byl schválen pro vydání

Nový standard ISO 45001, byl na základě konečného hlasování 93% národních orgánů pro standardizaci jednotlivých členských států ISO (NSB) schválen pro vydání.

Podle technického ředitele Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) - Jose Alcorta - se předpokládá vydání v březnu 2018.

ISO 45001 je založen na stejné struktuře na vysoké úrovni „HLS“ jako standardy pro systémy managementu kvality a environmentálního managementu, ISO 9001 a ISO 14001, čímž se svojí strukturou a společnými funkcemi přibližuje organizacím, které tyto standardy používají. ISO 45001 nahradí standard OHSAS 18001, který byl široce používán společně s řadou dalších národních standardů.

Mezinárodní fórum pro akreditaci (IAF) vytvořilo požadavky na přechod tohoto standardu, aby pomohlo certifikovaným organizacím, certifikačním orgánům, akreditačním orgánům a dalším zúčastněným stranám migrovat na ISO 45001. Je stanoveno 3-leté přechodné období od data vydání ISO 45001:2018.

Společnost Lloyd's Register (LR) považuje výsledek za potvrzení, že standard je vhodný pro všechny organizace - bez ohledu na jejich velikost nebo geografickou polohu - a pomůže začlenit systém řízení BOZP ještě lépe do organizace.

V komentáři k úspěšnému schválení FDIS pro vydání ISO 45001, Steve Williams, Manažer systému LR, Manažer pro systémy řízení a inspekční služby a člen projektového výboru ISO / PC 283, který byl zodpovědný za vypracování standardu ISO 45001, uvedl: "Vydání ISO 45001 má zvláštní rezonanci s LR, jako zisk, který vytváříme pro Lloyd's Register Foundation, nadaci, která podporuje inženýrský výzkum, vzdělávání a veřejný zájem, týkající se všeho co děláme kolem nás a pomáhá nám stát za účelem, který nás každodenně řídí: Spolupráce všech pro bezpečnější svět. ISO 45001 nám pomůže dosáhnout lepší ochrany pracovníků a zlepšit výkon v oblasti BOZP na celém světě."

Se všemi hlavními ISO standardy, které jsou revidovány, je LR v čele komunikace těchto změn. Nabízíme řadu vzdělávacích kurzů ISO 45001 pro podporu organizací po celém světě s jejich přechodem na nový standard.

Při všech významných změnách v oblasti systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je společnost Lloyd's Register v čele komunikace těchto změn. Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti hodnocení, stejně jako veřejné a interní školení ve firmách, jejichž cílem je pomoci organizacím zajistit efektivní fungování systému managementu. Sledujte proto průběžně naše webové stránky www.lrqa.cz pro další aktuální informace v oblasti BOZP nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org