Brexit: jaké jsou důsledky pro zákazníky společnosti LR mimo Spojené království?

Společnost LR nadále optimálně podporuje své zákazníky během vyjednávání o Brexitu i po něm.

Nadále svým zákazníkům nabízíme kontinuitu služeb, a to bez ohledu na výsledek procesu vyjednávání. Děláme všechny potřebné kroky, abychom toto zajistili. V této zprávě najdete všechny důležité informace.

Spojené království a EU ještě neuzavřely smlouvu o vystoupení Spojeného království z EU. Jsou dvě klíčové oblasti naší činnosti, u kterých bedlivě sledujeme potenciální dopad: 

  • naše fungování jako notifikované osoby podle různých směrnic a nařízení EU
  • a jako uznané organizace v námořním a pobřežním sektoru, která vyžaduje používání vlajky EU. 

Díky zapojení v komisích norem a fórech notifikovaných osob a dobrým vztahům s vládou a průmyslem máme o vývoji dobrý přehled. 

Svým klientům co nejvíce usnadníme, aby si mohli udržet svá schválení notifikované osoby a uznané organizace, aby měli nadále přístup k trhu EU a Spojeného království.

V průběhu dalšího vyjednávání vás budeme dále informovat na této stránce i prostřednictvím manažerů pro zákazníky a týmů podpory podnikatelů. 

Další informace o konkrétních oblastech zájmu a další informace o přístupu společnosti Lloyd's Register během Brexitu naleznete na mezinárodní stránce na následujícím odkazu, kde jsou všechny informace od LR: https://www.lr.org/en/brexit/.

Odpověď na svou otázku můžete nalézt také v části často kladených otázek níže:

Bude společnost Lloyd's Register po Brexitu i nadále poskytovat služby notifikované osoby v EU?

Ano, svým zákazníkům chceme po Brexitu poskytovat stejný rozsah služeb v EU27 a Spojeném království, jaký momentálně v EU poskytujeme. 

Už teď máme schválení jako notifikovaná osoba pro směrnice o výtazích ve Francii od organizace COFRAC: číslo notifikované osoby 2748. 

Podali jsme žádosti na všechna další schválení v Nizozemsku. Společnost LR hodlá poskytovat služby stejné služby, jaké poskytuje nyní, prostřednictvím dvou stávajících notifikovaných osob v Nizozemsku, Lloyd's Register Verification BV (pro oprávnění podle směrnic o průmyslových zařízeních a přepravních kontejnerech) a Lloyd's Register Nederland BV (pro zdravotnické prostředky a zařízení na diagnostiku in vitro). Organizaci VWS/Directie GMT v Nizozemsku jsme podali žádosti podle směrnic o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS a 98/79/EK, abychom pro společnost Lloyd's Register Nederland BV získali schválení notifikované osoby.  Také jsme organizaci RvA v Nizozemsku podali žádost podle směrnic ATEX, CPR, MD, MED, ND, PPE, PED a SPVD, abychom pro společnost Lloyd's Register Verification BV získali schválení notifikované osoby.  Žádosti jsou momentálně vyhodnocovány a očekáváme, že přesnější harmonogram budeme znát v půlce července.

Máme také připravené potřebné žádosti podle směrnic TPED, ADR a RID pro organizaci De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) v Nizozemsku, abychom získali schválení notifikované osoby.

Jak dlouho potrvá platnost mých stávajících schválení Lloyd's Register?

Vzhledem k nedávnému oznámení o přechodném období očekáváme, že všechny certifikáty zůstanou v platnosti do prosince 2020.

Které převody notifikované osoby budou zdarma a které za symbolickou cenu?

Chápeme, že rozhodnutí Spojeného království opustit EU může mít za následek zvýšené náklady pro naše klienty i pro nás. Je naším cílem pracovat s každým klientem individuálně a určit vhodnou strategii převodu, a pokud možno se budeme snažit pokrýt všechny přiměřené náklady, např. za opětovné vystavení certifikátů.

Co musím nyní udělat pro převod certifikátů, aby byly nadále uznávané EU?

Protože momentálně provádíme všechny potřebné kroky, abychom minimalizovali potenciální dopady, naši klienti nemusí v současné době dělat nic. Protože výsledek vyjednávání mezi EU a Spojeným královstvím není známý, stále usilujeme o to, aby byl převod certifikátů pro naše klienty co nejjednodušší.