XXX. celoslovenský seminář BOZP – Nový standard ISO 45001 – strategický systém řízení BOZP v organizaci

Ve středu 21. března se uskutečnil v kongresovém centru hotelu Permon na Slovensku XXX. celoslovenský aktualizační seminář pro odborníky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ergonomie a ochrany před požáry.

Akce se zúčastnily téměř čtyři stovky představitelů výrobních firem, výrobců, odborníků a zástupců podniků, včetně významných zástupců státní správy, kteří se podílejí na tvorbě pravidel a zákonů v oblasti bezpečnosti.

XXX. celoslovenský seminář BOZP - 1

Lloyds Register EMEA byl jedním z účastníků konference. Na konferenci vystoupil Ing. Petr Kalina, Ph.D. (Senior Trainer/Consultant, LRQA), který hovořil o novém standardu ISO 45001 – strategickém systému řízení BOZP v organizaci.

ISO 45001 je založena na stejné struktuře na vysoké úrovni „HLS“ jako standardy pro systémy managementu kvality a environmentálního managementu, ISO 9001 a ISO 14001, čímž se svojí strukturou a společnými funkcemi přibližuje organizacím, které tyto standardy používají. ISO 45001 nahradí normu OHSAS 18001, která byla široce používána společně s řadou dalších národních norem. ISO 45001 používá jednoduchý model Plan-Do-Check-Act (PDCA), který poskytuje organizacím rámec pro plánování BOZP, jeho zavedení a vede k minimalizaci rizik (jako jsou zdravotní problémy, nehody, absence v práci, atd.).

Mezinárodní fórum pro akreditaci (IAF) vytvořilo požadavky na přechod tohoto standardu, aby pomohlo certifikovaným organizacím, certifikačním orgánům, akreditačním orgánům a dalším zúčastněným stranám přecházet na ISO 45001. Je stanoveno 3-leté přechodné období od data vydání ISO 45001:2018.

Společnost Lloyd's Register (LR) potvrzuje, že standard je vhodný pro všechny organizace - bez ohledu na jejich velikost nebo geografickou polohu - a pomůže začlenit systém řízení BOZP ještě lépe do organizace.

XXX. celoslovenský seminář BOZP - 2

V komentáři k úspěšnému vydání ISO 45001 Petr Kalina uvedl: "Vydání ISO 45001 nám pomůže dosáhnout lepší ochrany pracovníků a zlepšit výkon v oblasti BOZP na celém světě. ISO 45001 je milníkem pro budoucí potřeby a očekávání zaměstnanců, zaměstnavatelů a dodavatelů a jeho integrace, integrita a synergie s dalšími systémy pomůže dosáhnout ukazatelů a cílů v oblasti BOZP tzv. „GOAL ZERO“, tzn. nulové nehodovosti a úrazovosti ".

Pracovníci, kteří působí v oblasti BOZP si díky novému standardu mohou například zdokonalit své kompetence a zlepšit své dovednosti tím, že pomůžou manažerům posoudit vnitřní a vnější faktory ovlivňující kontext organizace (například SWOT analýza nebo analýza PESTLE) a zajistit tak účinnou spolupráci se všemi stranami.

Zavedení standardu ISO 45001 poskytuje příležitost ke zlepšení pracovních vztahů nejen mezi pracovníky BOZP a výkonnými řediteli, ale také mezi odděleními a dalšími pracovními funkcemi. Jejich úloha také spočívá ve zlepšování procesu kontroly nad dodavateli a posiluje společenskou odpovědnost.

Úplný popis této události si můžete přečíst na webových stránkách zde:
https://www.ibp.sk/bozp-opp-kurzy-galeria/bozp-opp-kurzy-galeria-permon/

U všech hlavních standardů ISO, které jsou revidovány, je společnost LRQA v čele komunikace těchto změn. Nabízíme širokou řadu služeb v oblasti hodnocení, stejně jako veřejné a interní školení ve firmách, které jsou zaměřeny na to, aby pomohly organizacím zajistit hladký přechod na nové standardy.