Nový závazek energetických úspor: byla zveřejněna norma ISO 50001:2018.

Nová verze normy ISO 50001 obsahuje požadavky na proces řízený daty zaměřený na neustálé zlepšování spotřeby energie.

Zveřejnění normy ISO 50001:2018 dnes oznámila Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).  Verze normy z roku 2011 byla revidována, aby obsahovala požadavky organizace ISO v normě systémů řízení včetně základní struktury, identického základního textu a společných termínů a definic, které se nazývají příloha SL, aby byla zajištěna maximální kompatibilita s ostatními normami systémů řízení.

„S větším zapojením vedení a zaměstnanců v normě ISO 50001:2018 bude na neustálé zvyšování energetických úspor kladen o mnoho větší důraz. Díky společné základní struktuře bude snadná integrace do společných systémů řízení, čímž se zvýší efektivita a sníží energetické výdaje. Organizace tak budou konkurenceschopnější a potenciálně bude menší dopad na životní prostředí,“ říká Judith Turnerová – technická manažerka pro životní prostředí a energetiku, Lloyd's Register.

Certifikované organizace budou mít tříletou lhůtu na přechod na novou normu. Zavedení struktury přílohy SL je v souladu se všemi novými revidovanými normami ISO, jako je ISO 9001, ISO 14001 a v poslední době ISO 45001. Díky tomu je normu ISO 50001 možné s těmito normami snadno integrovat. 

Další informace týkající se řady služeb ISO 50001 na podporu přechodu získáte na adrese: prague@lr.org