Nová ISO 50001 nabývá podobu – nová verze vyjde na podzim 2018

Aktuální, poslední koncept (FDIS 50001) před uveřejněním jako norma ISO byl schválen se 100% souhlasem na úrovni ISO TC 301. Je tedy možné počítat se zveřejněním normy ISO na podzim 2018. 

Jako již u ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 a ISO 45001:2018 je nová ISO 50001:2018 rovněž členěna podle „Struktury vysoké úrovně“, což uživatelům usnadňuje integraci normy pro hospodaření s energií do vašeho podnikového systému managementu. 

Podle očekávání jsou v aktuálním konceptu normy požadavky na zlepšení energetického výkonu zřetelnější než u dosavadní normy. To zahrnuje, že se uživatelé musí metodicky a rozhodně zabývat průzkumem a vyhodnocením energetických údajů včetně normalizace energetických parametrů (EnPI) a ověření zlepšení účinnosti. To vyžaduje použití vhodných metod, aby mohl být zohledněn vliv významných vnějších činitelů na energetickou účinnost.

S ohledem na přechod ze současné normy na novou ISO 50001 je vždy rovněž očekávána tříletá přechodná doba. Po uplynutí přechodné doby certifikáty dle starší normy ISO 50001:2011 pozbudou platnost.

V rámci našich praktických školení nebo prostřednictvím analýz GAP na místě vám rádi předáme nové požadavky ISO 50001, na našich školeních vám představíme změny nové ISO 50001 na základě praktických příkladů. 

Obraťte se na nás!