Bezpečnější potravinové řetězce díky nové normě pro bezpečnost potravin BRC Global Food Safety Standard verze 8

Dnes, 1. srpna 2018, byla zveřejněna verze 8 normy pro bezpečnost potravin BRC Global Standard for Food Safety (BRC V8). Tato norma poskytuje rámec pro řízení bezpečnosti produktů, jejich integritu, zákonnost a kvalitu pro odvětví výroby, zpracovávání a balení potravin. 

Hodnotit se podle nové verze normy začne od 1. února 2019.

Hlavní změny / klíčové prvky

 • podpora kultury v oblasti bezpečnosti potravin,
 • rozšíření požadavků na environmentální monitoring, 
 • podněcování pracovišť k tomu, aby dále vytvářela systémy pro zabezpečení a obranu potravin, 
 • jasnější požadavky pro vysoce rizikové výrobní zóny a výrobní zóny vyžadující vysokou míru péče, 
 • jasnější požadavky pro výrobce krmiv,
 • zajištění globální použitelnosti a srovnávání GFSI. 

Jak můžeme pomoci

Jako úřední certifikační orgán BRC víme, že certifikace BRC V8 představuje váš závazek v oblasti bezpečnosti potravin a buduje důvěru zúčastněných stran. Běžně jej vyžadují organizace v rámci svých postupů při schvalování dodavatelů.

S cílem pomoci vám pochopit změny a to, co se od vás očekává, budeme místně nabízet následující služby prostřednictvím naší globální sítě technických expertů BRC:

 • Série webinářů – zaměřených na to, abyste pochopili změny a to, co znamenají pro vaši organizaci;
 • Instruktážní workshopy – půldenní workshopy se zaměřením na změny s následnou praktickou částí a možností položit otázky, abyste si mohli vytvořit plán pro zavedení BRC V8; 
 • Návštěva GAP – jednodenní návštěva pracoviště některým z našich auditorů, který prozkoumá váš současný provoz a určí, na které oblasti byste se měli zaměřit, aby byl audit dle BRC V8 co nejúspěšnější.

Proč si zvolit Lloyd’s Register?

 • Jsme techničtí experti s pragmatickým, ale důkladným přístupem, což znamená, že dostanete audit, který potřebujete, v době, kdy jej potřebujete, a realizuje jej naše globální síť auditorů BRC.
 • Jsme úřední certifikační orgán BRC a tento program velice dobře známe.
 • Pokud nejste připraveni na změny, zajistíme, abyste měli k dispozici naši širokou škálu služeb a informací s přidanou hodnotou.
 • Díky naší schopnosti kombinovat audity a nabídce komplexních služeb se vyhnete problémům, ušetříte čas a v konečném důsledku i peníze.
 • Péče o zákazníky je pro nás důležitá, vždy budete mít přístup ke správným lidem a maximálně pohodovou spolupráci v oblasti BRC. 

Další informace o naší široké škále služeb oblasti bezpečnosti potravin naleznete zde