Nejnovější aktualizace FDIS 45001

Organizace ISO potvrdila prozatímní datum zveřejnění pro konečný návrh mezinárodního standardu (FDIS) ISO 45001 dne 27. listopadu 2017.

Zveřejnění konečného standardu ISO 45001 nastane pravděpodobně v první polovině roku 2018.

OHSAS 18001 bude stažen po zveřejnění ISO 45001 a organizace, které jsou v současné době certifikovány podle OHSAS 18001, budou mít tříleté období k migraci na ISO 45001. LRQA bude i nadále pravidelně informovat své klienty o změnách spojených s vývojem tohoto standardu, dále vydávat podpůrné materiály a realizovat školení k této migraci. 

U všech hlavních standardů ISO, které jsou revidovány, je společnost LRQA v čele komunikace těchto změn. Nabízíme širokou řadu služeb v oblasti hodnocení, stejně jako veřejné a interní školení ve firmách, které jsou zaměřeny na to, aby pomohly organizacím zajistit hladký přechod na nové standardy.

Více informací o vývoji ISO 45001 naleznete na webové stránce ISO: https://www.iso.org/standard/63787.html

Pro další novinky ke standardu ISO 45001 sledujte naše webové stránky www.lrqa.cz nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org