Harmonizace řízení rizik prostřednictvím FMEA (AIAG – VDA)

Harmonized FMEA 02

Jedním z aktivních projektů organizace AIAG (Akční skupina pro automobilový průmysl) je harmonizace přístupu k řízení rizik prostřednictvím FMEA, jak je popsána v příručkách vydávaných americkou organizací AIAG a německou VDA. 

Z průzkumu o stavu kvality v automobilovém průmyslu, který provedla AIAG, vyplynula jako druhá nejproblematičtější, oblast specifických požadavků zákazníka, konkrétně počet takovýchto nadbytečných požadavků. Zároveň zkušenosti v oblasti záručních reklamací, reklamací z fáze používání a stahování produktů naznačují příležitosti ke zlepšení metodik analýzy rizik produktů a procesů. Řešením, které by mělo pomáhat, je právě společný soubor požadavků FMEA. Ten umožní dodavateli mít jediný proces FMEA a související metody / nástroje na vytvoření robustní, přesné a úplné FMEA, která by vyhovovala potřebám všech zákazníků. AIAG - VDA FMEA, která bude v souladu s normou SAE J1739, bude využívat to nejlepší z VDA a AIAG a zkombinuje procesy tak, aby splňovaly požadavky pro obě průmyslové skupiny. V listopadu 2017 se očekává návrh příručky pro připomínkování. Publikování finální verze příručky je plánováno na počátku druhého čtvrtletí 2018. Uvedení těchto požadavků v platnost se předpokládá po ukončení přechodových auditů na IATF 16949 (po 14.9.2018).

 Z připravovaných důležitých změn lze například uvést:

  1.  6 krokový proces tvorby FMEA s aplikací systémové, funkční analýzy a analýzy možných selhání
  2. Sladění tabulek pro hodnocení významnosti, výskytu a detekce mezi AIAG, VDA a SAEJ1739
  3. Sladění klíčových termínů a definic 
  4. Využití 4M (Man, Machine, Material, Methods) a přístupu AP (Action Priority) - Priorita akce namísto RPN

Při všech významných změnách v oblasti managementu kvality v automobilovém průmyslu je společnost LRQA v čele komunikace těchto změn. Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti hodnocení, stejně jako veřejné a interní školení ve firmách, jejichž cílem je pomoci organizacím zajistit efektivní fungování systému managementu. Sledujte proto průběžně naše webové stránky www.lrqa.cz pro další aktuální informace v oblasti harmonizace FMEA nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org