FSSC 22000 verze 4.1 vychází z vývoje a zpětné vazby průmyslu

FSSC 22000 vydala verzi 4.1 certifikačního systému mezinárodního systému řízení bezpečnosti potravin, který odráží několik vývoje na trhu, která odráží vývoj na trhu od verze 4 zveřejněné v prosinci 2016. 

Stejně jako začlenění objasnění a oprav po zpětné vazbě ze strany průmyslu, změny přizpůsobily FSSC 22000 požadavkům Benchmarking Initiative Global Safety Initiative (GFSI) verze 7.1, které byly zveřejněny v květnu 2017. RvA, Nizozemská Akreditační Rada (Dutch Accreditation Council), také vyhodnotila verzi FSSC 22000 4.1 proti postupu evropské akreditace (EA - European Accreditation) a kritériím pro hodnocení systémů posuzování shody. 

FSSC 22000 vyvinul přehled změn, které naleznete zde:
http://bit.ly/2wiFWk9

2017 bude přechodným rokem a od 1. ledna 2018 budou všechny certifikované strany kontrolovány podle požadavků ve verzi 4.1. Pro další informace o výcvikových a certifikačních službách FSSC 22000 společnosti LRQA, pište na e-mail prague@lr.org.