Důležitá aktualizace změn termínů pro přechod na novou revizi

Mezinárodní akreditační fórum (IAF) oznámilo, že počínaje 15. březnem 2018, musí být VŠECHNY audity ISO 9001 a ISO 14001 (včetně úvodních, dozorových a recertifikačních) prováděny podle revize "2015", (tj. dle ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015). Rovněž bylo zdůrazněno, že od 15. září 2018 budou veškeré certifikáty podle ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 zrušeny.

TOTO PŘEDSTAVUJE VÝZNAMNOU ZMĚNU proti původním pravidlům přechodu, kdy nebyl stanoven konečný termín pro audity podle původní normy.

Tato změna se týká každého klienta, který naplánoval audit po 15. březnu 2018 podle normy ISO 9001:2008, nebo ISO 14001:2004. Bude to mít pravděpodobně praktický dopad na ty klienty, kteří dosud nepotvrdili své plány na přechod na novou revizi.

Pro další informace k přechodu na nové revize standardů ISO 9001 a ISO 14001 sledujte naše webové stránky www.lrqa.cz nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org