Stručný přehled významných novinek potravinářské legislativy EU

Nařízení Komise (EU) 2016/1416 z 24. srpna 2016 doplňující a opravující Nařízení (EU) 10/2011 o plastových materiálech a pomůckách určených pro styk s potravinami:

 • Nová definitice  “netučných potravin”
 • Nový bod definující “plnění za tepla”
 • Úprava pravidel pro potravinářská aditiva 
 • Nový paragraf popisující jak ohodnotit shodu pro případ, kdy není povolena migrace dílčí složky
 • Úprava pravidel pro migrační testy

GMO a ingredience / potraviny nového typu (“novel food”):

 • EU 2016/1344: povolující umísťovat na trh organický silikon (monomethylsilanetriol) jako ingredienci nového typu
 • EU 2016/1189: povolující umísťovat na trh mléko ošetřené UV zářením jako potravinu nového typu
 • EU 2016/1190: povolující umísťovat na trh  trans-resveratrol jako ingredienci nového typu
 • EU 2016/2015-17: povolující umísťovat na trh product obsahující nebo vyrobený z geneticky modifikované sóji
 • EU 2016/598: povolující rozšířit používání lipidového extraktu z Antarctic Krill (Euphausia superba) jako potravinu nového typu 

Ostatní:

 • EU 2016/1227: kterou se mění EHS 2568/91 o charakteristikách olivového oleje
 • EU 2016/486, 1002-1016: kterým se mění přílohy II, III a V nařízení EC 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí
 • EU 2016/683, 691-2: kterým se mění přílohy I, II nařízení EC 1333/2008, pokud jde o používání potravinářských přídatných látek
 • EU 2016/854: povolování určitých zdravotních tvrzení při označování potravin týkajících se vývoje a zdraví dětí
 • EU 2016/479: kterou se mění příloha II ES 1333/2008, pokud jde o používání steviol-glykosidů (E 960) jako sladidel
 • EU 2016/637: kterou se mění příloha I ES 1334/2008, pokud jde o odstranění určitých látek určených k aromatizaci ze seznamu Unie
 • Doporučení Komise EU 2016/2115 na monitoring o monitorování přítomnosti delta-9-tetrahydrokanabinolu, jeho prekurzorů a dalších kanabinoidů v potravinách