Novinky v oblasti GMP - certifikace krmiv

Rozšíření požadavku na neohlášené audity GMP

GMP+ certifikovaní výrobci krmiv (GMP+ B1 / B2) mají možnost přihlásit se do programu neohlášených auditů, tzn. dobrovolně podstoupit jeden neohlášený audit v průběhu tříletého certifikačního cyklu. Přestože se v rámci GMP+ jedná o volbu dobrovolnou, tak je to vyžadováno různými certifikačními orgány při vzájemném uznávání certifikátů. Např. QS certifikace vyžaduje, aby GMP+ certifikovaný výrobce krmiv podstoupil neohlášený audit nejpozději do 1-7-2017. Požadavky na neohlášené audity najdete v dokumentu GMP+ C6.

Požadavky GMP na monitoring aflatoxinu v kukuřici

Do 08/01/2017 spadala Česká republika do středního rizika pro účely monitorování aflatoxinu B1 v kukuřici a vedlejších produktech z kukuřice. To v praxi znamenalo nutnost častějšího testování kukuřice na aflatoxin B1 včetně povinnosti měsíčně zadávat výsledky monitoringu do databáze FSP. Od 09/01/2017 přeřadila společnost GMP+ International Českou republiku do kategorie nízkého rizika. Soubor požadavků na monitoring pro jednotlivé kategorie nebezpečí (vysoké, střední, nízké) najdete v Protokolu pro Aflatoxin, který vychází z požadavků dokumentu GMP+ BA4 Minimální požadavky na vzorkování a analýzu.

Rozšíření pozitivního prohlášení GMP na služby

Od 1. října 2016 mají GMP+ certifikované společnosti poskytující služby jako je doprava krmiv (GMP+ B4) nebo skladování krmiv (GMP+ B3) povinnost vydávat pozitivní prohlášení podle Seznamu schválených prohlášení GMP+ (viz. Příloha 1 k dokumentu GMP+ BA6 Minimální požadavky na označování a dodávku). Uvedené pozitivní prohlášení o statusu poskytované služby je určeno pro zákazníka a musí být v písemné formě.