Nová verze standardu IFS Logistic

Nová verze standardu IFS Logistic 2.2 byla publikována počátkem prosince 2017 a vejde v platnost od 1. března 2018.

Hlavní změny proti verzi 2.1:

 • možnost neohlášeného auditu IFS Logistics,
 • nový požadavek týkající se potravinových podvodů, v souvislosti s tím byly změněny či přidány nové definice pojmů obrana potravin, falšování potravin a opatření ke zmírnění podvodů v oblasti falšování potravin (v originále: „food defense, food fraud a food fraud mitigation measures“),
 • změněna definice (a také pravidla) pro počáteční audit pod dozorem (Initial witness audit),
 • zahrnutí požadavků z Erratum,
 • změněna definice pro neveřejné stažení produktu z trhu (Product withdrawal),
 • popis postupu Programu Integrity, který byl přizpůsoben pravidlům platným od 1. května 2017,
 • povinné zařazení kódu QR na certifikát IFS kvůli schopnosti vysledovat jejich pravost.

Byly změněny následující auditní požadavky:

 • 1.1.1 - nově je požadována jasná („clear“) korporátní politika,
 • 1.4.1 - management review: formulace byla změněna, nyní je požadována „politika kvality a bezpečnosti potravin a cíle“,
 • 2.3.10 - změněn požadavek z validace na verifikaci,
 • 4.1.1.1 - přidáno slovo specifikace, tj. změněno na „Požadavky a / nebo specifikace, které jsou definovány mezi smluvními partnery…“,
 • 4.2.4.8 - přidán zcela nový požadavek týkající se potravinových podvodů, zároveň je tento požadavek povinným polem v auditní zprávě,
 • 6 - název kapitoly byl změněn, přidáno „a externí inspekce“

Změny pravidel pro certifikační společnosti zde nejsou zmíněny.

Změny proti verzi 2.1 jsou vyznačeny a dokument je k dispozici na webových stránkách IFS (https://www.ifs-certification.com).

Pro bližší informace nás kontaktujte prague@lr.org.