Nová verze standardu IFS Food

IFS koncem listopadu zveřejnila upravenou verzi IFS Food 6 (IFS Food 6.1 listopad 2017), která vstoupí v platnost od 1. července 2018. S touto verzí IFS požádá o benchmarking GFSI, aby zajistila, že IFS Food zůstane GFSI uznaným standardem. Zveřejnění IFS Food verze 7 bude odloženo až na konec roku 2018.

Hlavní změny proti verzi 6:

 • nový požadavek týkající se potravinových podvodů, v souvislosti s tím byly změněny či přidány nové definice pojmů obrana potravin, falšování potravin, opatření ke zmírnění podvodů v oblasti falšování potravin a zhodnocení zranitelnosti potravin (v originále: „food defense, food fraud, food fraud mitigation measures a Food Fraud Vulnerability Assessment“),
 • byl upraven požadavek na řízení alergenů,
 • změněna definice (a také pravidla) pro počáteční audit pod dozorem (Initial witness audit),
 • nově byly přidány definice auditního okna a odstávek („blackout periods“ a „non operating periods“),
 • byly zahrnuty požadavky z Doktríny,
 • popis Programu Integrity, který byl přizpůsoben pravidlům platným od 1. května 2017,
 • povinné zařazení kódu QR na certifikát IFS kvůli schopnosti vysledovat jejich pravost.

Byly změněny následující auditní požadavky:

 • 4.7.10 - „kosmetická“ změna: týkající se Bezpečnostních listů, z anglické verze „material safety data sheets (MSDS)“ bylo odstraněno slovo „material“,
 • 4.20.2 - alergeny: formulace celého článku byla změněna, nyní jsou požadována opatření od příjmu surovin až po vyskladnění založená na analýze nebezpečí,
 • 4.21 - přidána zcela nová kapitola týkající se potravinových podvodů, zároveň je požadavek 4.21.1 povinným polem v auditní zprávě,
 • 6 - název kapitoly byl změněn, přidáno „a externí inspekce“

Změny pravidel pro certifikační společnosti zde nejsou zmíněny.

Změny proti verzi 6 jsou vyznačeny a dokument je k dispozici na webových stránkách IFS (https://www.ifs-certification.com).

Pro bližší informace nás kontaktujte prague@lr.org