LRQA získala globální akreditaci na poskytování certifikačních služeb v leteckém průmyslu

Po rozsáhlých auditech byla společnosti LRQA udělena akreditace pro standardy AS 9100:2016 a AS 9120:2016, systémy managementu kvality (QMS) pro organizace působící v leteckém průmyslu. Globální akreditaci udělila Akreditační služba Spojeného Království (United Kingdom Accreditation Service = UKAS). Kromě toho získala LRQA národní akreditace ve Francii (COFRAC), ve Španělsku (ENAC) a v USA (ANAB). 

Standardy z řady AS 91xx:2016 jsou založeny na mezinárodním systému managementu kvality ISO 9001:2015 a obsahují řadu doplňků a výkladů, které jsou specifické pro letecký, vesmírný a obranný průmysl. Poslední revize kladou důraz na oblasti, které mají největší vliv na bezpečnost, spolehlivost a dodržování předpisů ve vztahu k leteckým a kosmickým výrobkům. 

Organizace působící v leteckém průmyslu se musí vypořádat s napjatým časovým harmonogramem přechodu na nový standard. Poslední termín přechodu je záměrně stejný s ISO 9001:2015, proto musí být přechod obou standardů dokončen 15.září 2018.

Gary Proctor, technický manager LRQA pro letecký průmysl, uvedl: „Revize řady AS 91xx povede ke zvýšení důvěry na trhu. Bude to přímý důsledek zásadních změn, které kladou důraz na větší zodpovědnost vrcholového vedení a užší vazby mezi systémem řízení a výrobkem nebo kvalitou služby. LRQA bude moci poskytnout řadu akreditovaných certifikací a školení v oblasti letectví všem našim klientům po celém světě.“ 

LRQA je na předním místě ohledně komunikace změn týkající se revize světových standardů. Nabízíme celou řadu certifikačních a školících služeb, které jsou zaměřeny na to, aby pomohly organizacím po celém světě zajistit hladký přechod na nové standardy. 

Pro další informace sledujte naše webové stránky www.lrqa.cz nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org