LR kupuje společnost Acoura s cílem posílit svou vedoucí pozici v oblasti bezpečnosti potravin

Lloyd’s Register (LR), organizace, která celosvětově působí v oblasti strojírenství, technických a podnikatelských službách, koupila společnost Acoura, přední britské odborníky na zajištění dodržování předpisů a bezpečnosti v potravinářském a nápojovém průmyslu, s cílem posílit pozici LRQA na trhu v oblasti bezpečnosti potravin. LRQA je členem skupiny LR a je předním poskytovatelem profesionálních auditorských služeb. 

S více než 28000 zákazníky v odvětví potravin a nápojů patří Acoura mezi přední britské poskytovatele služeb v oblasti rizik a zajištění dodržování předpisů a používá různou úroveň technologických řešení s širokou škálu služeb jako jsou potravinářské inspekce, poradenské a vzdělávací služby. 

Akvizice společnosti Acoura posílí postavení LRQA v rámci potravinářského průmyslu a za pomoci technologií umožní přístup na nové trhy. LRQA a Acoura budou společně poskytovat jedinečnou nabídku služeb v globálním potravinářském odvětví, čímž zajistí zvýšenou ochranu značky zákazníkům z jednoho konce dodavatelského řetězce na druhý, od vidlí až po vidličku. 

John Rowley, LRQA Managing Director, v komentáři na akvizici uvádí: „Tento krok vpřed posílí možnosti LRQA poskytovat širokou škálu služeb v oblasti zajištění bezpečnosti potravin a dodá přidanou hodnotu tisícům zákazníků po celém světě tím, že jim umožníme účelně a efektivně řídit svůj dodavatelský řetězec, rizika a vyhovět předpisům.“ 

Akvizice se opírá o závazek LRQA používat technologie, které posilují odolnost dodavatelského řetězce prostřednictvím sledovatelnosti v reálném čase a transparentnosti. Umožní také navrhnout a rozvinout konkrétní globální obchodní služby, včetně školení na míru a služeb pro zajištění bezpečnosti pro potravinářský dodavatelský řetězec, a tím zvýší povědomí o LRQA po celém světě.

„Viditelnost informací v dodavatelském řetězci v reálném čase – za použití technologické platformy Acoura ke shromažďování a vykazování dat – společně s naší technickou odborností v oblasti bezpečnosti potravin – nám umožní poskytnout zákazníkům hodnotný vhled tím, že budou moci srovnávat své dodavatele a zlepší si řízení rizik,“ shrnul Rowley. 

Jeden z hlavních klientů Acoura je organizace propagující červené maso „Quality Meat Scotland (QMS)“, kterým nyní poskytuje nezávislé auditorské služby v rámci schématu o zajištění kvality, které podporují značku Skotské hovězí PGI (Schotch Beef PGI), Skotské jehněčí PGI (Scoth Lamb PGI) a Speciálně vybrané hovězí (Specially Selected Pork).

Uel Morton, QMS Chief Executive, uvedl: „ Dnešní prohlášení představuje novou kapitolu v historii Acoury, dříve známé jako SFQC (Scotish Food Quality Certification). Zajištění kvality hraje důležitou roli při ujištění spotřebitele o poctivosti masa, které kupují. Vzhledem k tomu, že Lloyd´s Register má působivou historii v této oblasti, jsme plně přesvědčení, že Acoura i nadále bude plnit své důlěžité poslání v této oblasti..“

David Gregory (Acoura Non-Executive Chairman) řekl: „ LRQA je lídrem v potravinářském a nápojovém průmyslu a my jsme přesvědčení, že díky akvizici s Acourou budeme moci nabídnout největší škálu odborníků v oblasti bezpečnosti potravin a auditorských služeb. Navíc, jako součást větší skupiny Lloyd´s Register, to vnímáme jako reprezentativní a významný domov, jak pro naše zákazníky, tak pro naše zaměstnance. Pevně věřím, že za čas budeme těžit z výhod, které nám přinesou jak stoupající globální příležitostí a služby, tak kontakty na ještě širší tým odborníků a možnost spolupráce s dalšími specialisty. Jedná se o velmi zajímavý krok pro všechny zúčastněné a my jsme rozhodnuti využít této příležitosti k tomu, abychom se zlepšili pro naše zákazníky a zároveň bude naší vedoucí úlohou rozvoj plánů LR v oblasti potravinářství a nápojů.“