ISO 45001: publikace časové osy po setkání ve Vídní

ISO/PC 283/WG1, Pracovní skupina při Mezinárodní organizaci pro standardizaci (ISO), odpovědná za vývoj nové normy ISO 45001 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se setkala minulý týden ve Vídni s cílem projít předložené změny k navrhované DIS verzi ISO 45001 standardu. ISO 45001 nahradí stávající normu OHSAS 18001 Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Během tohoto kola jednání pracovní skupina dokončila přezkoumání připomínek obdržených na závěr setkání v Litvě v listopadu 2016, při němž se shodla na textu druhého návrhu mezinárodního standardu (DIS2) pro většinu článků 4 až 10.

Na základě pokroku a posledních informací z pracovní skupiny zůstává časová osa pro publikaci ISO 45001 v souladu s tím, co LRQA publikovala dříve, tj:

  • únor 2017 - úprava a příprava DIS2 (dříve březen 2017)
  • březen 2017 - DIS2 je propuštěn pro překlad (dříve duben / květen 2017)
  • konec května 2017 - koná se hlasování  o DIS2 (dříve červen / červenec 2017)
  • konec července 2017 - výsledky hlasování a připomínky k DIS2 jsou známy
  • září 2017 - PC283 a WG1 se sejdou, aby přezkoumaly výsledky hlasování o DIS2

Příští schůzka ISO/PC 283/WG1 je svolána do Malaccy v Malajsii ve dnech 18-23 září 2017, kde budou přezkoumány výsledky hlasování a výsledné připomínky k DIS2 s cílem určení dalších kroků v procesu vývoje normy.

Pokud bude DIS2 schválena a nebude požadován konečný návrh mezinárodní normy (FDIS), ke zveřejnění by mohlo dojít již v říjnu / listopadu 2017. Nicméně, pokud bude požadována FDIS, pak publikace je pravděpodobná až v březnu 2018.

Steve Williams, LRQA Systems and Governance Manager, vnější styčný člen ISO/PC 283, který se podílí na jednání pracovní skupiny, řekl: "Mohu s potěšením oznámit, že tvrdá práce všech zúčastněných stran v průběhu tohoto setkání vedla k dokumentu DIS2, který bude odeslán do redakční skupině ISO ke kontrole předtím, než bude přeložen do jazyků nezbytných pro DIS2 a rozeslán Národním normalizačním orgánům k připomínkování a hlasování. "

LRQA je v popředí komunikace změn všech hlavních norem ISO procházejících revizí. Nabízíme širokou škálu služeb při posuzování, jakož i veřejné a uzavřené kurzy, to vše s cílem pomoci zajistit, aby organizace na celém světě hladce přešly na nové standardy.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na emailu prague@lr.org