FSSC 22000 zavádí významnou aktualizaci svého schématu

FSSC 22000 zavádí verzi 4 svého mezinárodního certifikačního schématu pro řízení bezpečnosti a kvality potravin. Na základě zkušeností z uplatňování verze 3 v minulých letech a očekávání významných zainteresovaných stran (mezi něž patří i státní správa a průmysl), FSSC 22000 provedlo několik významných změn, které vedly ke sjednocení a zpřísnění. 

Některé z klíčových změn se týkají požadavků v oblasti: 

  • provádění neohlášených auditů
  • zavedení kritických neshod
  • prevenci před úmyslnou kontaminací produktu
  • standardizované zprávy z auditu
  • přepravy a skladování, stravovacích služeb /cateringu a maloobchodu/velkoobchodu

Nová verze schématu je výsledkem 14 měsíčního globálního konzultačního procesu s klíčovými zainteresovanými stranami, jako jsou představitelé průmyslu, certifikační orgány, akreditační orgány, vzdělávací organizace a vlády. Celý projekt byl řízen týmem FSSC 22000 a veden poradním výborem a představenstvem zainteresovaných stran.

Výbor zainteresovaných stran FSSC rozhodl, že všechny certifikované závody musí být auditovány podle verze 4 od 1.ledna 2018.

 „Certifikační schéma FSSC nadále podporuje zajištění certifikace bezpečnosti potravin v celé šíři dodavatelského řetězce, s rozšířením o nové rozsahy certifikace, které splňují naléhavé potřeby dodavatelského řetězce a které vedou ke snížení rizika v oblasti bezpečnosti potravin.“

Mark Brasler, Director of Food Safety Programs with Coca-Cola

Nové požadavky schématu můžete zdarma stáhnout na webové stránce FSSC 22000 a pro usnadnění přístupu všem účastníkům nebude zvýšen certifikační poplatek. 

„Vzhledem k neziskovému charakteru organizace FSSC 22000 a  zájmu managementu o výdaje, zůstává poplatek za certifikát již šestý rok po sobě beze změny.“