Druhý návrh ISO/DIS 45001 už o pár dní ...

Vývoj dlho očakávaného štandardu ISO 45001 vstupuje do ďalšej svojej fázy – druhý návrh (DIS2) bude oficiálne zverejnený pre hlasovanie 19.5.2017 a hlasovanie bude prebiehať do 13.7.2017. Pokiaľ k návrhu nebude príliš veľa pripomienok, vydanie ISO 45001 sa predpokladá koncom roku 2017. Ak by však pripomienok bolo väčšie množstvo, bude potrebné vydať ešte jeden návrh tejto normy (FDIS) a norma bude vydaná až koncom prvého štvrťroku 2018.  

Čo sa od nového návrhu očakáva ?

Na základe viacerých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k DIS1 sa rozšíri rozsah a pôsobnosť normy, napr. pôvodne navrhovaný pojem pracovníci sa rozšíri na všetkých ľudí v rámci organizácie. 

Taktiež sa bude klásť väčší dôraz na vodcovstvo (Leadership), školenia a rozvoj, ako aj meranie a monitorovanie výkonnosti. 

Nebezpečenstvá budú podľa nového návrhu zahŕňať situácie a okolnosti, ktoré si budú vyžadovať predvídanie a plánovanie, nielen reakciu na identifikované riziká. 

V oblasti spoluúčasti a konzultácií s pracovníkmi ako aj s externými zainteresované strany sa budú vyžadovať efektívne konzultácie a bude určené povinné ukazovatele výkonnosti (KPI).

Sledujte ďalej naše web stránky – po zverejnení návrhu DIS2 Vám poskytneme konkrétnejšie informácie o jeho obsahu.