Aktuální novinky z oblasti certifikace GMP+

1. Neohlášený audit GMP+ nejpozději do 1-7-2017

GMP+ certifikovaný výrobce krmiv (GMP+ B1 / B2) musí podstoupil neohlášený audit GMP+ nejpozději do 1-7-2017, pokud plánuje dodávat své produkty zákazníkům certifikovaným v rámci schématu QS. K neohlášenému auditu se může účastník certifikace GMP+ FSA přihlásit u svého certifikačního orgánu (např. LRQA). Jedná se o dobrovolnou volbu.

2. Pozitivní prohlášení na krmiva a služby

Pro GMP+ FSA certifikované výrobce krmiv platí od 1-10-2015 povinnost vydávat pozitivní prohlášení podle Seznamu schválených prohlášení GMP+ (viz. Příloha 1 k dokumentu GMP+ BA6 Minimální požadavky na označování a dodávku). Od 1-10-2016 byla tato povinnost rozšířena také na GMP+ certifikované společnosti poskytující služby jako je doprava krmiv (GMP+ B4) nebo skladování krmiv (GMP+ B3). Často kladené otázky k pozitivnímu prohlášení naleznete v dokumentu GMP+ D3.12, ze kterého vybíráme:

  • Pozitivní prohlášení se musí doslovně shodovat s některou variantou ze seznamu schválených prohlášení (Příloha 1, GMP+ BA6);
  • Pozitivní prohlášení může být součástí smlouvy nebo uvedeno na dokumentech doprovázejících dodávku nebo na faktuře;
  • Na hromadné faktuře může být GMP+ certifikované zboží / služba označena symbolem a doplňující poznámkou: (např. “*” Zajištěno GMP+ FSA);
  • Není dovoleno používat metodu výběru (např. Zajištěno GMP+ FSA Ano/Ne);
  • Z pozitivního prohlášení musí být zřejmé, zda se vztahuje na zboží nebo službu nebo na oboje (např. Krmivo a doprava: Zajištěno GMP+ FSA);