FAMI QS nová verze pravidel pro uživatele tohoto schématu, rozšíření rozsahu schématu.

FAMI-QS je systém zabezpečující důvěru v dodávky aditiv, speciálních ingrediencí a jejich směsí pro výrobu a obchodování  s krmivářskými aditivy. Je specifickým oborovým schématem od roku 2004. Kodex FAMI-QS zajišťuje bezpečnost, kvalitu a shodu s legislativou pro aditiva a speciální ingredience. Zaručuje zákazníkům, že produkt certifikovaného výrobce byl vyroben v systému, který je posouzen nezávislou, schválenou organizací .

Nově je možné certifikovat speciální  přídatné látky, ingredience, které jsou určené k přidávání do krmiv nejen podle EU legislativy, ale podle legislativy v zemi, kde jsou uváděná na trh. Schéma není určeno pro kompletní krmné směsi a veterinární léčiva s výjimkou kokcidiostatik a histomonostatik, která jsou povolena v EU jako krmivářská aditiva.

Organizace FAMI QA publikovala 2.10.2017 novou verzi 6 pravidel pro certifikované organizace (platí pro výrobce a obchodníky).Tato pravidla byla vytvořena s přihlédnutím k HLS struktuře standardu systémů managementu (stejná struktura jako 9001:2015).

Přechodné období bylo stanoveno na 3 roky. Všechny vydané certifikáty musí být převedeny na novou revizi do 1.10.2020.