Nová IFS doktrína

Nová IFS doktrína byla publikována v listopadu 2016 s platností od 1.1.2017

Tato doktrína přináší několik změn:

Některé změny jsou pouze „kosmetického“ rázu, tj. přeformulování vět pro lepší pochopitelnost

 • Zrušeno:
  • Příloha 3 doktríny: Product and technology scopes
  • Čl. 2.1 týkající se požadavků na pravost a falšování (jsou již integrovány do IFS standardu)
 • Nové články doktríny:
  • 1.3.4.5 Výroba šumivého vína – kdy provádět audit
  • 1.4.4.1 Certifikace původu a certifikace podle specifických požadavků
  • 1.5.2.2 Sdílení auditorů
  • 1.5.2.3 Nový systém nahrávání dokumentů do IFS systému při sdílení auditorů
  • 1.5.2.4 Využití technických expertů v auditních týmech na specifických rozvíjejících se trzích
  • 1.5.3.5 Použití konzervantů v potravinářských výrobách a výběr odpovídajících technologických P kroků pro výpočet délky auditu a výběr vhodného auditora
  • 3.3.1.1 Povolené způsoby IFS in-house tréningu (např. webináře, tréning tváří v tvář, atd.)
  • 3.3.2.2 Specifický tréningový program pro auditory v zácviku (AIP – Auditors in Progress)
  • 3.3.3.2 Jazyky pozorovatelů během IFS dozorových auditů

Změna pravidel pro outsorcované procesy

Změna pravidel pro outsourcované procesy (čl. 1.4.2.1) byla publikována 2. 11. 2016 s platností ode dne publikování. Týká se výrobců, kteří outsourcují část svých procesů (včetně balení) na jinou lokaci. 

Jsou upravena pravidla pro:

 • Rozsah certifikace
 • Certifikát a zprávu
 • Profil společnosti
 • Kompetence auditorů
 • Výpočet doby auditu

Poznámky:

 1. Externí skladování a / nebo transport se nepovažují za outsorcované procesy a mají být posouzeny podle relevantních požadavků IFS Food (detaily viz originální text)
 2. Certifikace IFS Logistics je také přijatelná pro externí procesy zmrazování a / nebo rozmrazování
 3. Pravidla pro outsourcing platí jak pro privátní značky, tak pro vlastní značkové výrobky společnosti.
 4. Nedodržování požadavků na outsourcované procesy a / nebo produkty může vést k udělení neshody.

Pro bližší informace nás kontaktujte: prague@lr.org.