Aflatoxin B1: změny v rizikových profilech zemí původu kukuřice

Pro Kanadu, Chorvatsko, Ukrajinu, Slovensko a Českou republiku to znamená změnu úrovně rizika z „Nízkého“ na „Střední“. Kukuřice pocházející z těchto zemí bude tedy muset být analyzována častěji, neboť nebezpečí výskytu Aflatoxinu B1 je považováno za střední

Pro Brazílii úprava profilu znamená změnu z úrovně „Vysokého“ rizika na „Střední“. To znamená, že kukuřice, která z Brazílie pochází, musí být analyzována s nižší frekvencí, nebezpečí výskytu Aflatoxinu B1 je považováno za střední

Pro Srbsko výsledek vyhodnocení znamená změnu rizikového profilu ze „Střední“ úrovně na „Vysokou“. Kukuřice, která pochází ze Srbska, musí tedy být analyzována s vyšší frekvencí, neboť nebezpečí přítomnosti Aflatoxinu B1 je považováno za vysoké

Pozměněný Protokol platí od 22. září 2017.

Zdroj: www.gmpplus.org