Nová IFS doktrína

Nová IFS doktrína byla publikována v 28. 7. 2017

Tato doktrína přináší několik změn většinou pouze „kosmetického“ rázu, tj. přeformulování vět pro lepší pochopitelnost

Byly změněny následující požadavky:

1.3.4.5 Zpracování šumivého vína.

Toto objasnění bylo aktualizováno s opravou významu obsahu.

1.4.4.1 Certifikace původu a další osvědčení podle zvláštních předpisů

Vzniklé chyby byly opraveny a přeloženy do angličtiny:

PDO = chráněné označení původu (PDO = Protected Designation of Origin)

CHZO = chráněné zeměpisné označení (PGI= Protected Geographical Indication)

1.5.2.1 Existují pravidla IFS pro použití překladatelů během auditu IFS Food?

Použití překladatele v auditech IFS Food je vedle jiných jazyků zakázáno, pokud se jedná o jazykový prostor španělštiny. Výjimkou jsou audity IFS Food ve střední a jižní Americe.

1.5.2.4 Využití odborného znalce (technického experta) v rámci auditorského týmu na konkrétních rozvíjejících se trzích:

Pravidlo, kdy je pro použití odborníků povoleno pro specifické rozvíjející se trhy, bylo prodlouženo až do dalšího oznámení. Použití technického experta musí být oznámeno nejpozději 14 dní před datem auditu ve formě komentáře v diáři na portálu IFS.

Dále byla upřesněna pravidla pro neohlášené audity. Také bylo publikováno mnoho nových dokumentů, např. podpůrné dokumenty ke standardu IFS Wholesale, IFS Global Markets Food Program a další dokumenty, včetně různých jazykových verzí.

IFS a FSMA (Food Safety Modernization Act)

FSMA se týká exportérů do USA. Od června 2017 mají uživatelé IFS možnost integrovat oznámení o jejich úspěšné implementaci požadavků FDA FSMA do databáze IFS a auditorské zprávy. Co dělat? Zájemci musí kontaktovat své certifikační orgány a zeptat se jich, zda jsou schopny auditovat FSMA požadavky v rámci auditu IFS. Při zápisu auditorské zprávy může certifikační orgán zahrnout tyto informace do určeného pole. Každý oprávněný uživatel databáze tak získá přístup k této informaci.

Kromě toho společnost IFS zveřejnila brožuru, která společnostem zobrazuje rozdíly mezi certifikací IFS a FSMA a co se musí udělat pro splnění požadavků FSMA. Dokument je k dispozici na webových stránkách IFS.

Pro bližší informace kontaktujte naši kancelář prague@lr.org.