Přechod LRQA od německé k francouzské akreditaci IFS

Od 1. Prosince 2016 přechází certifikační společnost LRQA od německé (DAkkS) akreditace IFS k francouzské (COFRAC) akreditaci IFS. Pro stávající klienty tato změna neznamená zvýšenou zátěž, budou postupně převáděni pod novou akreditaci v rámci certifikačního cyklu během přípravy nové smlouvy, která již bude podepsána pod akreditací COFRAC. 

Ve smlouvě (a na certifikátu) se změní:

  • jméno a adresa certifikačního orgánu 
  • akreditační číslo
  • logo (COFRAC)

Při přípravě smlouvy je nutno zrevidovat data pro dotazník CIF. Dotazník CIF je v novém formátu.

Významnější změnou pro klienty je změna přihlašovacích údajů v databázi IFS.

Pro bližší informace nás kontaktujte na emailové adrese prague@lr.org.