Zpoždění ve vydání revizí standardů pro letecký průmysl - AS91XX:2016

Revize norem AS9100 (Systémy managementu kvality – Požadavky na organizace v leteckém, kosmickém a obranném průmyslu) a AS9101 (Požadavky na audit) měly být vydány letos v dubnu. Na poslední letošní konferenci organizace IAQG (International Aerospace Quality Group) bylo oznámeno, že vydání bude posunuto až na říjen 2016. 

Revidované normy budou vydány současně v 9 jazykových mutacích pro všechny regiony a revize norem  AS9110 (Požadavky pro organizace letecké údržby) a AS9120 (Požadavky pro distributory v letectví) by měly následovat ke konci roku 2016. 

Databáze dodavatelů v leteckém průmyslu OASIS je nyní aktualizována a Databáze OASIS “Next Generation” by měla být dostupná také na konci roku 2016. 

Gary Proctor, Technický Manager pro letectví a kosmonautiku v LRQA, vysvětlil časový průběh přechodu: “Od 15. června 2017 jakákoliv nová certifikace musí být provedena podle AS91XX:2016. Každá organizace musí učinit přechod do 14. září 2018 tak, aby byla zachována její certifikace. 

Připravujeme řadu vzdělávacích kurzů, které si budete moci brzy zarezervovat. Tyto kurzy pomohou organizacím v leteckém, kosmickém a obranném průmyslu učinit úspěšný přechod k certifikaci podle revidovaných norem. LRQA spolupracuje globálně s akreditačními orgány tak, aby byla zajištěna co nejdříve akreditace k provádění certifikací podle revidované normy AS91XX:2016. Akreditační orgány by měly být schváleny organizací pro letecký, kosmický a obranný průmysl Industry Controlled Other Party (ICOP) do konce ledna 2017, následně pak budou schváleny akreditační audity pro certifikační společnosti. 

Pro další vývoj ve standardu AS9100 sledujte naše webové stránky www.lrqa.cz nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org