Zkušenosti klienta LRQA s přechodem na požadavky nového standardu ISO 9001:2015

V souvislosti s vydáním nové ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016) procházejí certifikované organizace prvními audity. Jaké jsou zkušenosti certifikované organizace s přechodem na nový standard a jak probíhala příprava popsal Milan Ševčík, Senior Quality Manager ze společnosti ModusLink Czech Republic s.r.o. 

Jsme organizace certifikovaná na požadavky normy ISO 9001 od roku 2006. QMS  je v naší organizaci efektivně nastaven a řízen. Zkušenosti s nastavením procesního řízení a také s řízením rizik jsme si osvojili dříve, díky implementaci ISO 13485, kde je mandatorní požadavek na řízení rizik.

Jelikož se v roce 2015 novelizovala norma ISO EN 9001 a v následném roce nás čekal recertifikační audit, rozhodl se management pro účast na školení požadavků nové normy ISO 9001.

Školení od LRQA bylo velmi poučné. Nejen, že jsme dostali informace o nových požadavcích normy, ale i více návodů, jak tyto požadavky můžeme splnit. Ze školení člověk odcházel s přesnou představou, co bude nutné v organizaci změnit. Implementace nových požadavků tak byla pouze otázkou času, nikoliv jejich neznalostí.

Nová norma nás přiměla zpracovat ucelený dokument, tzv. Kontext organizace. Analýzy vnitřního a vnějšího prostředí byly vstupy pro SWOT analýzu, z níž organizace získala přehled o aspektech důležitých zejména pro strategické rozhodování.

Procesní přístup nás donutil již definované procesy navázat na sebe, vytvořit procesní mapu, která nám, i přes různé pokusy ji vytvořit v minulosti, chyběla. Byly revidovány interní procesy a nově pojmenováni tzv. interní dodavatelé. Návaznost jednotlivých procesů je nyní jasně stanovená.

Požadavek na řízení rizik nás vedl k definování rizik u všech procesů, navázaných na procesní mapu. Analýzou rizika se stanovila a ohodnotila rizika procesů, se kterými se již pracovalo. Vytvořila se databáze rizik, se kterou pracuje dál celá organizace. Tím se zdokonalil proces řízení rizik.

Díky dokonalé přípravě proběhl recertifikační audit hladce, nicméně jsme ocenili validní doporučení ke zlepšení ze stran auditorů.

Pro další informace k ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016) sledujte naše webové stránky www.lrqa.cz nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org