Po dokončení revize AS9100:2016 došlo k vydání AS9110:2016 a AS9120:2016

Skupina International Aerospace Quality Group (IAQG) nyní vydala standardy AS9110:2016 a AS9120:2016. Tím byla dokončena revize základních leteckých norem a představení revidovaných norem kvality pro organizace v leteckém, obranném a vesmírném průmyslu.

Do této revize byly zapracovány podstatné změny, které byly provedeny v mezinárodním standardu systému managementu kvality ISO 9001:2015, včetně dalších požadavků zúčastněných stran z letecké, vesmírné a obranné oblasti. To v důsledku povede k efektivnějšímu řízení organizací ve stále složitějším prostředí. Organizace, které jsou v současné době certifikovány podle AS9100/9110/9120, budou muset přejít na novou revizi 2016 nejpozději do září 2018.

Gary Proctor, technický manažer LRQA pro letectví, to komentuje: "Zveřejněním AS9110:2016 a AS9120:2016 je dokončeno vydání revidovaných norem. Tyto revidované normy obsahují řadu doplnění pro to, aby byly dodrženy požadavky ISO 9001:2015. To mnoha našim klientům dovolí pracovat s plnou důvěrou v jejich systém řízení kvality, což na oplátku povede ke zvyšování spokojenosti všech jejich zúčastněných stran, jak interních, tak externích."

LRQA je na čelním místě při komunikování změn, které souvisejí s revizemi několika celosvětově významných standardů. Nabízíme jednak posouzení systému managementu, ale i veřejné kurzy a firemní školení, se zaměřením na pomoc organizacím s hladkým přechodem na nové standardy.

Pro další novinky ve standardu AS9100 sledujte naše webové stránky www.lrqa.cz nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org