UTZ - kontrola dodavatelského řetězce kakaa

UTZ znamená v mayském jazyce „dobrý“. UTZ je celosvětový certifikační program, který stanoví standardy pro zodpovědnou výrobu a nakupování kávy, čaje a kakaa.
Pro kontrolu dodavatelského řetězce vytvořila organizace UTZ standard pro kávu, čaj a kakao. Další informace o každém z produktů naleznete v příloze.
Certifikace těchto norem probíhá pomocí jednoho certifikačního protokolu.
Požadavky na kontrolu dodavatelského řetězce se zaměřují na sledovatelnost a používání loga UTZ na obalech pro spotřebitele:

  • Systém plné sledovatelnosti k zachování kontroly dodavatelského řetězce. Včetně vstupu, výstupu, identifikace, třídění, evidence a označování.
  • Umožňuje individuální i skupinovou certifikaci.
  • Metodologie certifikace dodavatelského řetězce, včetně registrace vyvažování hmotnosti v databázi UTZ a používání loga na spotřebitelských produktech.

LRQA je uznávána organizací UTZ a nabízí auditní a certifikační služby pro dodavatelský řetězec kakaa.

Co znamená logo certifikace UTZ na vašem kakaovém produktu?

Když uvidíte na kakaovém produktu logo UTZ, můžete si být jisti, že bylo zakoupeno stejné množství kakaa certifikovaného UTZ, které bylo potřeba na výrobu tohoto produktu. Pěstitelé, kteří vypěstovali certifikované kakao, byli vyškoleni, aby používali správné zemědělské postupy s ohledem lidi i planetu.
Další informace naleznete na (novém) webu: www.utz.org.