ISO/TS 9002 - Návod pro implementaci ISO 9001:2015 byl publikovaný

Prvého novembra bol publikovaný nový 46 stranový dokument pod názvom ISO / TS 9002  - Návody na aplikáciu ISO 9001:2015 z dielne pracovnej skupiny WG 24 ISO / TC 176 / SC 2. Tento bol publikovaný s odstupom ôsmych mesiacov od vydania podobného dokumentu aplikovateľného pre požiadavky ISO 14001 - normy ISO 14004 – EMS - Všeobecných návodov na implementáciu systému manažérstva environmentu. Táto nová technická špecifikácia bola vytvorená práve s cieľom pomôcť užívateľom aplikovať požiadavky ISO 9001: 2015.

Text normy poskytuje príklady toho, čo môže organizácia robiť, ale zároveň nepridáva ďalšie nové požiadavky k ISO 9001, neuberá z nich ani ich žiadnym spôsobom neupravuje. Príklady v tomto dokumente nie sú definitívne a predstavujú iba možnosti, z ktorých nie všetky sú nevyhnutne vhodné pre každú organizáciu. Kým zásady uvedené v tomto dokumente sú zhodné s modelom systému manažérstva kvality ISO 9001, nie sú určené na zabezpečenie interpretácie požiadaviek normy ISO 9001 alebo na použitie pri audite, či za účelom posúdenia. 

Vzhľadom k tomu, požiadavky normy ISO 9001:2015 sú generické, môže byť tento dokument používaný  organizáciami  všetkých typov, úrovní zrelosti a vo všetkých odvetviach a geografických oblastiach. Avšak spôsob, akým organizácia uplatní tieto návody sa môže líšiť v závislosti od faktorov, akými sú napríklad: veľkosť alebo zložitosť organizácie, model riadenia, ktorý používa, rozsahu činností organizácie a charakteru rizík a príležitostí, s ktorými sa stretáva.

Okrem prílohy A normy ISO 9001:2015, ISO organizácia publikovala viacero štandardov systémov manažérstva kvality a informatívne zdroje, ktoré môžu pomôcť užívateľom a poskytnúť informácie o ďalších metódach implementácie:

Pro další aktuální informace k revidovaným standardům sledujte naše webové stránky www.lrqa.cz nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org