Ohlédnutí za seminářem ke změnám ve standardu BRC Packaging Vydání 5

Od ledna 2016 jsou všechny firmy auditovány podle nového vydání standardu BRC pro obaly a obalové materiály ve vydání 5. Změny ve standardu byly tématem semináře LRQA, který se uskutečnil 20. ledna 2016. Cílem semináře bylo porozumění rozdílů mezi verzí 4 a 5 standardu. 

Změny se v tomto roce dotýkají nejen standardu pro obaly, ale celé koncepce BRC standardů (potraviny, spotřební zboží, skladování a distribuce). 

Mezi důvody, které vedly vlastníky standardu ke změnám, je sjednocení struktury standardů, unifikace auditních procesů, ale také zapracování dalších požadavků, které souvisí s vývojem v odvětví obalářství. 

„Mottem změn ve standardu je, že se daleko více prosazují požadavky vlastníků, velkých řetězců, kteří dohlížejí na to, že dodavatelé eliminují rizika, která by se mohla negativně projevit v maloobchodu,“ uvedl Dan Jakubec, auditor LRQA a vedoucí semináře. 

Mezi výhody standardu patří flexibilita při volbě typu auditu, databáze auditovaných výrobců, dostupné školící programy a požadavky na analýzu kořenových příčin, která je silně akcentovaná také v nové verzi ISO 9001:2015.

Účastníci semináře se dozvěděli, jaké jsou oblasti auditu, jaké jsou podmínky vyjmutí z rozsahu, co musí zahrnovat rozsah auditu nebo zda může být logo využíváno závody, které uplatňují výjimky. Důležitým tématem semináře byly nové dobrovolné moduly, které lze v návaznosti na standard implementovat.

Účastníci obdrželi podrobný manuál s přehledem srovnání změněných požadavků. 

LRQA nabízí komplexní služby v oblasti auditu požadavků Globálního standardu BRC. Kontaktujte nás na prague@lr.org nebo využijte nabídku kurzů LRQA 

Související školení: