Plán prechodu na novú normu ISO/TS 16949:2016 je už známy

IATF oznámila plán prechodu na novú verziu automobilového štandardu kvality. Tento prechod sa dotýka viac ako 63 000 certifikovaných organizácii ne celom svete. Tieto musia prejsť na novú verziu normy najneskôr do 14. Septembra 2018.

 V praxi budú umožnené dva varianty prechodu: 

  • Variant 1 – prechod v rámci aktuálneho cyklu, t. z. počas plánovaného dozorového auditu alebo recertifikácie.
  • Variant 2 – prechod mimo plánovaných auditov. Audit musí byť ukončený pred plánovaným recertifikačným auditom

Tento audit bude považovaný za prvotný audit podľa požiadaviek ISO/TS 16949:2016, ktorého dĺžka bude v rozsahu trvania recertifikácie plus dodatočný čas 0.5 – 1 deň na mieste. Dodatočný čas stanoví príslušná certifikačná organizácia vrátane príslušného zdôvodnenia. Tento dodatočný čas strávený u klienta musí byť naplánovaný pre samotným započatím prechodového auditu. Je to čas určený pre certifikačný orgán na preskúmanie zmien, ktoré organizácia uskutočnila vo svojom systéme manažérstva kvality, tak aby naplnila požiadavky ISO 9001:2015 a ISO/TS 16949:2016. Po úspešnom ukončení prechodového auditu, bude organizácii vydaný nový certifikát so štandardnou dĺžkou platnosti - (3) roky mínus (1) deň a zároveň začne nový certifikačný cyklus.

Aj v tejto situácii je možné rozšírenie certifikácie z ISO 9001:2015 na ISO/TS 16949:2016. V tomto prípade môže byť dĺžka auditu zredukovaná na max. 30% voči základnej dĺžke auditu stanovenej pravidlami uznania IATF 4.vydanie. Prvotný audit musí rovnako zahrnovať dodatočný čas na mieste v rozsahu 0.5 -1 deň.
V situáciách, kedy sa jedná o rozšírenie existujúceho predmetu certifikácie, uvedená redukcia nie je dovolená a dĺžka auditu musí byť v rozsahu trvania prvotného auditu v zmysle IATF pravidiel.

Certifikačná organizácia pre ISO 9001:2015 a ISO/TS 16949:2016 musí byť samozrejme rovnaká. V situáciách, kedy klient certifikovaný podľa ISO 9001:2015 prechádza k novej certifikačnej organizácii, musí byť uskutočnený najmenej jeden dozorový audit s novou certifikačnou organizáciou pred samotným rozšírením certifikácie na ISO/TS 16949:2016.

Pro další vývoj ve standardu ISO/TS 16949 sledujte naše webové stránky www.lrqa.cz nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org