Novinky z procesu revize ISO standardů: ISO 50001

ISO 50001 - medzinárodná norma pre systém energetického manažérstva (EnMS)  bola vytvorená, aby pomohla organizáciám vytvoriť a implementovať systém s cieľom zlepšenia ich energetickej výkonnosti, vrátane zlepšenia energetickej účinnosti, zníženia spotreby energie a nákladov,  a tým viesť k zníženiu emisií skleníkových plynov. Do konca roka 2014 získalo certifikáciu podľa normy ISO 50001 viac ako 7000 organizácií po celom svete. Táto sa stala nedávno ďalšou v poradí  procesu revízie Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO).  V júni sa komisia  TC 301 stretla v Štokholme vo Švédsku, kde diskutovala o revízii na akcii usporiadanej Švédskym inštitútom pre normalizáciu.

V nadväznosti na stretnutie v júni, aktuálne dostupné informácie naznačujú, že nová revízia štandardu ISO 50001 bude pravdepodobne publikovaná  v januári 2019.

ISO 50001 Timeline

Prostredníctvom našej širokej ponuky vzdelávacích a hodnotiacich služieb, LRQA pomáha organizáciám po celom svete pri prechode na aktualizované normy ISO. Pokiaľ chcete získať viacej informácii  o ISO 50001, napíšte nám (prague@lr.org) alebo navštívte naše stránky www.lrqa.cz